Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-04-02 00:04:58 przez system

Są pieniądze na ciekawe przedsięwzięcia kulturalne

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 450 tys. zł na wsparcie najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w ramach kolejnej edycji konkursu „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”. Jest to nowa odsłona tego konkursu, skierowana tym razem do organizacji pozarządowych i innych instytucji, prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury.

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. O wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się projekty w następujących kategoriach:

  1. Małopolska tradycyjna – projekty promujące inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, inicjatywy promujące lokalne tradycje i zwyczaje oparte na dziedzictwie kulturowym regionu;
  2. Małopolska kreatywna – projekty promujące twórczość artystyczną, innowacyjność, powstawanie i stosowanie oryginalnych rozwiązań, szczególnie łączących działania twórcze z innymi rodzajami aktywności;
  3. Małopolska społecznie – projekty promujące inicjatywy obywatelskie i rozwijanie postaw patriotycznych, otwartości, tolerancji, podnoszenia kompetencji kulturowych i cywilizacyjnych, rozwijające potencjał intelektualny.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył łącznie 450 tys. zł. Pieniądze rozdzielone zostaną w dwóch naborach, w tym w ramach I naboru zaplanowano kwotę 300 tys. zł jako łączną wartość udzielanych dotacji, natomiast w II naborze w dyspozycji zarządu pozostanie 150 tys. zł.

Ogłoszone zostały dwa terminy składania ofert. W ramach I naboru – termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00, natomiast II nabór zakończy się 4 września 2015 r. o godz.15.00.

Maksymalna kwota oczekiwanego wsparcia nie powinna przekroczyć kwoty 15 tys. zł. Ubiegając się o dofinansowanie należy wykazać też wkład finansowy i osobowy o wartości minimum 10% całkowitych kosztów zadania oraz wkład rzeczowy. Nie można również ubiegać się o dofinansowanie projektów, które uzyskały wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach innych otwartych konkursów ofert lub są współorganizowane i współfinansowane przez instytucje kultury, dla których Województwo Małopolskie pełni rolę organizatora.