Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-28 23:06:44 przez system

Są pieniądze na doposażenie jednostek OSP

Na zapewnienie gotowości bojowej strażaków z małopolskich jednostek OSP zarząd województwa przeznaczy w 2017 roku aż 950 tys. zł. Dzięki tym środkom druhowie otrzymają m.in. nowy sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych czy odzież ochronną do zadań bojowych. O dofinansowanie dla swoich jednostek OSP mogą ubiegać się gminy z naszego regionu. Czas na złożenie odpowiednich dokumentów mają do 11 kwietnia.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” każda z gmin może starać się o maks. 25 tys. zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Otrzymaną dotację można przeznaczyć na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych lub na szkolenia specjalistyczne.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Strażacy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, ale przede wszystkim zawsze można na nich liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba. Wspierając ich poprzez takie konkursy, jak Bezpieczna Małopolska, Małopolskie Remizy czy kupując nowe samochody bojowe chcemy zadbać o to, aby ich praca była chociaż trochę łatwiejsza i bezpieczniejsza - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 11 kwietnia niezbędnych dokumentów na Dzienniku Podawczym UMWM (Kraków, ul. Racławicka 56) lub przesłanie ich pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem „Bezpieczna Małopolska 2017”. Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do UMWM, a nie data stempla pocztowego.

W tym roku konkurs "Bezpieczna Małopolska" został ogłoszony po raz trzeci. W poprzednich dwóch edycjach wsparcie finansowe w wysokości prawie 1,2 mln zł przekazano 77 gminom. Pozwoliło to na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie 213 jednostek OSP z całej Małopolski. Ale nie jest to jedyny program wspierający strażaków-ochotników. Od 2009 r. Województwo Małopolskie realizuje również autorski i unikatowy w skali całego kraju program „Małopolskie Remizy”. W jego ramach dotychczas wyremontowano 745 remiz strażackich za blisko 27 mln zł.