Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-03-12 15:17:39 przez system

Samoloty wylatujące z Balic mgła nie zatrzyma

<html />

Kraków Airport uzyskał uprawnienia LVTO (Low Visibility Take-Off) pozwalające na wykonywanie startów w warunkach ograniczonej widzialności.

Zgodnie z decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zarządzający portem może uruchamiać procedury LVP (Low Visibility Procedures) umożliwiające starty przy minimalnej widoczności 350 m. Procedura LVP polega na ograniczeniu ruchu naziemnego do niezbędnego minimum, dodatkowym oznakowaniu newralgicznych miejsc na styku z polem manewrowym oraz inspekcji lotniska przez służby operacyjne. Decyzję o uruchomieniu LVP podejmuje kontroler Wieży Kontroli Lotów, na podstawie aktualnych warunków pogodowych.

Kolejnym krokiem Kraków Airport będzie zgłoszenie lotniska do certyfikacji do lądowań precyzyjnych w kategorii II.