Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-07-21 19:48:27 przez system

ŚDM – wojewoda zakazuje materiałów pirotechnicznych

W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wydał czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz będzie obowiązywał w dniach od 25 lipca 2016 r. do 1 sierpnia
2016 r. na terenie miasta Krakowa i gminy Wieliczka

Zakaz nie dotyczy:
1) używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu,
2) używania wyrobów pirotechnicznych w czasie imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych,
na których przeprowadzenie ich organizatorzy zgodnie
z obowiązującymi przepisami uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Zakaz został wprowadzony w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Treść Rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego:
https://bip.malopolska.pl/muw/Article/get/id,1220940.html