Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-06-23 00:14:15 przez system

Senator upomina się o „Ziemie Utracone”

Zaskakującą w treści interpelację złożył na ręce premiera Tuska wielicki senator Maciej Klima. Upomniał się w niej o tereny, które Polska dawno temu utraciła i to bynajmniej nie wskutek działań wojennych.

W swej interpelacji senator napisał: „W Polsce nadal nie rozwiązany zostaje problem przekazania należnych ziem od Republiki Czeskiej. Na podstawie dokonanej wymiany w roku 1958 Polska otrzymała od ówczesnej Czechosłowacji jedynie 837,46 ha, natomiast Czechosłowacja otrzymała od Polski m1205,90 ha. Obszar dokonanej wymiany nie był równy, a Polska do tej pory nie otrzymała 368,44 ha od obecnej Republiki Czeskiej.

W związku z powyższym senator zadał kilka pytań. Zainteresowało go, jaka działania podjął rząd Tuska w celu odzyskania brakujących 368 ha, kiedy zostanie sfinalizowany powrót tych ziem. Czy rząd rozważa możliwość częściowego przekazania ziem, a w części rekompensaty finansowej.

Swoje wystąpienie senator konkluduje następująco: „Patrząc na działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej pod Pana przewodnictwem oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod kierownictwem Pana Ministra Radosława Sikorskiego na arenie międzynarodowej można zauważyć duże zaangażowanie na wielu obszarach i płaszczyznach w odniesieniu do kontynentu azjatyckiego i afrykańskiego, brak natomiast takiej aktywności i jakiegokolwiek postępu w uregulowaniu kwestii długu granicznego".