Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-02-19 15:43:55 przez system

Sól i krzemień

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województw małopolskiego i świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Górniczy wehikuł czasu – sól i krzemień”.

Wieliczkę i Krzemionki Opatowskie łączy bogactwo złóż występujących na tych ziemiach oraz długa historia eksploatacji soli i krzemienia, która sięga czasu neolitu. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie nowoczesnej prezentacji multimedialnej pokazującej w atrakcyjny sposób wybrane elementy łączące oba muzea. Należy stworzyć spójną opowieść z wykorzystaniem źródeł udostępnionych przez oba muzea na podstawie wybranych zagadnień z zakresu: archeologii, geologii, historii, sztuki wg. zasad zawartych w Regulaminie. Karta zgłoszenia i Regulamin do pobrania na http://www.muzeum.wieliczka.pl w zakładce Edukacja.

Termin nadsyłania prac upływa 10 marca.

Szczegółowych informacji udzielają: Dział Edukacji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, tel. 12 289 16 33, e-mail: edukacja@muzuem.wieliczka.pl, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, tel. 41 330 45 50, e-mail: sekretariat@krzemionki.info