Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-19 00:13:04 przez system

Spróbuj swoich sił w ekonomii

Polsko Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) ogłasza konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej na esej, dotyczący problematyki lekceważenia prawa popytu i podaży.

Temat konkursu: "Do czego prowadzi próba podważenia lub niestosowania się do prawa podaży i popytu?"

W Konkursie „Lekceważenie prawa podaży i popytu” mogą brać udział prace, które:
- zostały napisane przez uczniów klas gimnazjalnych, licealnych, lub innych klas szkoły średniej
- zostały napisane w konwencji eseju
- poruszają tematykę prawa podaży i popytu, a w szczególności prób podważania go przez polityków lub instytucje państwowe
- nie były wcześniej publikowane w żaden sposób, w części lub całości,
- objętością nie przekraczają dziesięciu tysięcy znaków,
- zostały napisane w języku polskim,
- nie są plagiatem ani w żaden inny sposób nie naruszają praw autorskich i regulaminu Konkursu. W przeciwnym przypadku,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nagród już przyznanych – do ich zwrotu.

Termin nadsyłania prac (Word, Open Office): 31 października 2013 r. pod adres konkurs@pafere.org z dopiskiem „prawo podaży i popytu”. Autorzy zwycięskich esejów otrzymają nagrody finansowe.

Szczegóły: http://www.pafere.org/artykuly,n1838,konkurs_fundacji_pafere_lekcewazenie_prawa_popytu_i_podazy.html