Kategoria: Region
Opublikowano: 2023-07-19 20:25:36 przez eb

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska będzie związkiem metropolitarnym

14 lipca senat przyjął projekt ustawy metropolitalnej dla Krakowa, która pozwoliłaby przekształcić istniejące od 9 klat Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w związek metropolitalny. Jedną z korzyści takiego rozwiązania będą dodatkowe wpływy do gmin, wchodzących w związek.

Efektem dotychczasowycg wspólnych działań jest uchwalenie w 2021 r. Strategii Metropolii Krakowskiej do 2030 r., w której wskazano 7 dziedzin zarządzania, istotnych dla funkcjonowania każdej gminy. To m.in. ochrona środowiska, gospodarka, zdrowie oraz kwestie związane z tzw. inteligentnym zarządzaniem.

Główne założenia wynikające z projektu ustawy:
• wyższy udział związku we wpływach z podatku pit – 10 proc., co oznacza roczne dochody związku z budżetu państwa na poziomie 360 mln zł
• przekształcenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w związek metropolitalny
• większy wpływ gmin na proces tworzenia związku
• inna konstrukcja organu wykonawczego – zamiast wieloosobowego zarządu – stanowisko dyrektora wykonawczego
• zadania dostosowane do tych opisanych w Strategii Metropolii Krakowskiej 2030.
Dzieki powstaniu związku metropolitarnego powiekszą się również nakłady na transport aglomeracyjny do wszystkich gmin wchodzących w jego skład.

By ustawa weszła w życie, potrzebna jest akceptacja sejmu i podpis prezydenta.

info i foto: Magiczny Kraków