Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-06-17 20:49:00 przez system

Strażacy z Gdowa najlepsi w Małopolsce

W konkursie na „Najlepszą jednostkę OSP Województwa Małopolskiego” pierwsze miejsce zdobyła OSP z Gdowa. Nagrodę główną wręczył druhom marszałek Marek Sowa, który sprawował honorowy patronat nad konkursem.

Najlepszą jednostkę OSP Województwa Małopolskiego wyłoniono w oparciu o następujące kryteria:
- osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP,
- współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym,
- zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP,
- aktywność OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych,
- promocja terenu, na którym działa OSP.

Za zajęcie pierwszego miejsca OSP Gdów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł. ufundowaną przez Województwo Małopolskie. Zgodnie z regulaminem konkursu kwotę tę można przeznaczyć na doposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaków, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.

Organizatorem Konkursu na „Najlepsza jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego” był Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Krakowie, a patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego (współorganizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie).