Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-26 04:37:44 przez system

Studenci odnowili polskie groby w Afryce

Grupa studentów-historyków z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie powróciła właśnie z wyprawy do Afryki, podczas której zajmowała się odnawianiem i dokumentowaniem cmentarzy, na których podczas II wojny światowej pochowani zostali polscy uchodźcy. Wyprawę wpierał wojewoda małopolski.

Studenci: Anna Hejczyk, Mateusz Maryjka, Mariusz Solarz, Karol Suchocki i Michał Tarasiewicz pod opieką dr. Huberta Chudzio spędzili w Afryce trzy tygodnie na przełomie października i listopada. Odwiedzili trzy polskie nekropolie w Tanzanii i Ugandzie.

Wojewoda małopolski ułatwił studentom sfinansowanie wyprawy. Młodzi ludzie w trakcie minionych wakacji pracowali podczas obozów naukowych nad weryfikacją informacji, które mają znaleźć się w naszej Małopolskiej Internetowej Bazie Grobów Wojennych. Na obozy naukowe studentów wojewoda przeznaczył 22 tysiące złotych.
Część tych pieniędzy studenci wykorzystali później na dofinansowanie wyjazdu do Afryki.

W Tanzanii studenci odnowili nagrobki i uprzątnęli cmentarz w Tengeru (pod masywem Kilimandżaro). Na cmentarzu znajduje się 149 nagrobków.
W Ugandzie uczestnicy wyprawy Odwiedzili cmentarz w Koji (niedaleko jeziora Wiktorii), na którym pochowano 96 osób. Odnowili znajdujący się tam pomnik i zrekonstruowali nieczytelną inskrypcję "Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny".

Również w Ugandzie studenci odnowili nagrobki i bramę wejściową cmentarza w Nyabyeya, gdzie pochowano 40 Polaków.
Studenci wykonali Również dokładną dokumentację, również fotograficzną i filmową odwiedzonych cmentarzy.

Na cmentarzach pochowani są ludzie, którzy żyli w utworzonych w Afryce polskich osadach. Polacy, którzy tam trafili, byli uchodźcami, którym po roku 1941 (układ Sikorski-Majski) pozwolono opuścić Syberię. W sumie około 20 tysięcy Polaków dotarło do Afryki wschodniej i południowej przez Persję i Indie. W zbudowanych przy pomocy Anglików osadach starali się stworzyć namiastkę domu: powstały tam szkoły, urzędy pocztowe, kanalizacja, kościoły, a nawet kina i teatry. Większość Polaków opuściła Afrykę tuż po wojnie, część została do początku lat 50 ub. wieku.

Wojewoda małopolski w czerwcu 2008 roku uruchomił Małopolską Internetową Bazę Grobów Wojennych (<http://www.malopolska.uw.gov.pl/grobywojenne/>). Zawiera ona opisy około 1000 obiektów grobownictwa wojennego, usytuowanych na terenie całego regionu. Każdy obiekt jest zilustrowany zdjęciem i dokładnie opisany. W opisach grobów znajdują się informacje dotyczące m.in. narodowości pochowanych, przynależności do formacji bojowej oraz daty śmierci.

Zawartość bazy jest cały czas uzupełniana. Każda informacja przez zamieszczeniem w Internecie musi jednak zostać zweryfikowana na miejscu. W tym właśnie pomagają nam studenci Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy odwiedzają małopolskie miejscowości i sprawdzają pochodzące z archiwum urzędu informacje o grobach wojennych. Współpraca z obydwiema uczelniami trwa już drugi rok.