Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-06-13 11:15:02 przez system

Stypendia Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Zmieniły się zasady przyznawania stypendiów przez diecezjalną Fundację im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Zdolna młodzież z rodzin niezamożnych będzie mogła liczyć na wsparcie co miesiąc i nawet przez kilka lat, aż do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Dotychczas stypendia, wynoszące tysiąc złotych, były wypłacane raz w roku. Już można składać wnioski, a ostatnie dni przed wakacjami warto wykorzystać na zdobycie opinii wychowawcy, katechety i proboszcza.

- Chcemy jeszcze lepiej wspierać zdolną młodzież. Planujemy objąć pomocą ok. 50 osób. Cały czas będziemy towarzyszyć uczniom, wsparciem materialnym. Dedykujemy im też solidny program wychowawczy i formacyjny, który ma na celu poznanie patrona - abp. Jerzego Ablewicza - mówi ks. dr Tomasz Lelito, sekretarz Fundacji.

Stypendia przyznawane będą młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Średnia ocen w gimnazjum wynosi 4,8 w każdym semestrze nauki, natomiast 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej. Obok dochodu na rodzinę pod uwagę brane będą także szczególne sytuacje, jak choroba czy sieroctwo. Na wsparcie będą mogły liczyć także rodziny wielodzietne. Ponadto młodzi powinni angażować się w życie parafii, gdzie mogą działać w różnych grupach religijnych. Stypendyści będą też uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Fundację Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

W roku szkolnym 2015/2016 comiesięczne stypendia zaczną być wypłacane w listopadzie. Miesięczna wysokość stypendium wynosi dla uczniów szkół gimnazjalnych – 250 zł, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 300 zł.

Nowy regulamin zatwierdziła Rada Administracyjna Fundacji. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 15 września.

Stypendyści mogą przeznaczyć pieniądze na zakup pomocy naukowych, dojazdy do szkoły, udział w różnych kursach oraz na potrzeby socjalne i zdrowotne. Aby pomoc mogła być kontynuowana młodzi będą musieli udokumentować, że pieniądze przeznaczają na swoją edukację.

Fundacja może wspierać młodzież dzięki funduszom przekazywanym przez indywidualnych ofiarodawców. Pieniądze pochodzą też z ofiar składanych podczas udzielania sakramentu bierzmowania czy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Kto chce starać się o stypendium na nowych zasadach, powinien pobrać wniosek ze strony internetowej Fundacji www.fundacja.diecezja.tarnow.pl i wysłać na adres Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, gdzie mieści się Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów.