Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-02-10 23:17:10 przez system

Stypendia na opiekę nad chorym dzieckiem

<html />

Katowickie Stowarzyszenie Spes jest pozarządową organizacją charytatywną i niedochodową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą status Organizacji Katolickiej oraz Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie stworzyło fundusz stypendialny, który udziela comiesięcznej pomocy finansowej znajdującym się w niedostatku rodzinom opiekującym się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w bardzo ciężkim stanie klinicznym. Dzieci te wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Dziecko w tak ciężkim stanie to wielkie wyzwanie dla rodziny. Jedno z rodziców musi zwykle zrezygnować z pracy. Pomoc ze środków publicznych jest symboliczna wobec skali potrzeb. Efektywna i samodzielna zbiórka funduszy to cel osiągalny dla niewielu rodzin, dysponujących odpowiednim środowiskiem wsparcia i umiejętnościami. Pomoc Spes ma dotrzeć do tych rodzin, które z różnych względów "nie potrafią się przebić" z apelami o pomoc do opinii publicznej. Założeniem akcji jest dotarcie do rodzin z skromnymi dochodami, żyjących w niedostatku.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków przedstawiciele stowarzyszenia kontaktują się z wybranymi rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebą dokumentację i przesyłają do weryfikacji. Nie przewiduje się żadnego rozliczania środków stypendium w trakcie jego uzyskiwania (np. w postaci uzgadniania wydatków czy przesyłania faktur). Rodzina decyduje o przeznaczeniu środków stypendium, które po prostu zwiększa rodzinny budżet.

Wnioski o stypendia na lata 2013/2014 przyjmowane są do 28 lutego 2013 roku.

Więcej informacji: www.dla-dzieci.spes.org.pl