Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-11-18 20:12:44 przez eb

Sytuacja COVID-owa w Krakowie

W związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń i wzrostem liczby hospitalizowanych osób w kraju, Kraków na bieżąco monitoruje dostępność łóżek COVID-owych w mieście.

18 listopada w Krakowie dostępnych było 639 takich łóżek, z tego zajętych jest już 463, to 72%. Liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 wyniosła 64, a 45 było w użyciu. Dane te pozyskiwane są codziennie ze wszystkich krakowskich szpitali.

W Krakowie 12 podmiotów leczniczych w 13 placówkach leczy pacjentów z COVID-19, w tym Szpital Uniwersytecki w Krakowie prowadzi szpital tymczasowy przy ul. Kopernika 50.

W leczenie pacjentów z COVID-19 zaangażowane są także dwa miejskie szpitale: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego oraz Szpital Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza.

Pierwszy z nich zapewnia 81 łóżek COVID-owych, w tym 15 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, 60 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem oraz dodatkowo 6 łóżek respiratorowych. W ramach tej liczby 30 łóżek jest dostosowanych dla dzieci.

Szpital Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza zapewnia 51 łóżek COVID-owych, w tym 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, 40 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem oraz 1 łóżko respiratorowe.

Liczba łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w miejskich podmiotach leczniczych pod koniec listopada powinna wynosić 187 łóżek.

Zgodnie z planami zwiększania łóżek COVID-owych na terenie województwa, podanymi przez Małopolski Urząd Wojewódzki, do 26 listopada liczba łóżek wzrośnie o 39 proc., tj. będą dostępne 2 277 miejsca, w tym 184 łóżka respiratorowe. Przewidziano także 86 łóżek dla dzieci na terenie województwa.

Szczepmy się!
Dbając o wspólne dobro i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Krakowa priorytetowym działaniem w walce z epidemią COVID-19 jest możliwie szybkie przeprowadzenie szczepień i uzyskanie odporności populacyjnej. Nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia. Niski odsetek wyszczepialności stwarza niebezpieczeństwo i może przynieść nieodwracalne w skutkach konsekwencje. Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania i szansą na powrót do normalnego funkcjonowania gospodarczego, społecznego i ekonomicznego.

W Krakowie jest 160 punktów szczepień (głównie funkcjonujących w POZ), w których wykonano prawie 1,3 mln szczepień. Średnia dzienna liczba szczepień w ostatnich dniach wynosi około 2 tysiące.

W Krakowie 520 tys. mieszkańców zaszczepionych jest przynajmniej jedną dawką, co stanowi ok. 67 proc. populacji Krakowa. W pełni zaszczepionych jest ok. 510 tys. osób to blisko ok. 66 proc. mieszkańców.