Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-15 04:25:06 przez system

Szansa dla małych przedsiębiorstw

Można się starać o unijne dofinansowanie na rozwój małych przedsiębiorstw. Nabór wniosków ogłosiło Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, instytucja pośrednicząca w zarządzaniu projektem ?Gospodarka regionalnej szansy? w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

O unijne wsparcie mogą się ubiegać małe przedsiębiorstwa, a dofinansowaniu będą podlegać projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność małych firm, a także te, związane z unowocześnieniem sposobu działania i oferty.
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym i ma charakter zamknięty. Szczegółowe informacje na temat sposobów i terminów składania wniosków można znaleźć na stronie www.msp.krakow.pl.