Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-10-25 01:28:56 przez system

Szansa na cenny sprzęt od Tesco dla Szkół

Ostatni dzwonek dla szkół z województwa małopolskiego

Wobec niedofinansowania oświaty, szkoły często samodzielnie szukają sposobów na zdobycie niezbędnego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Od 10 lat wychodzi im naprzeciw program Tesco dla Szkół, w ramach którego Tesco Polska przeznaczyło już 13 milionów złotych na nowoczesny sprzęt dla polskich szkół.

Szansę, jaką daje program, umiejętnie wykorzystało już prawie 11 tysięcy placówek z całej Polski, które dzięki udziałowi w programie zdobyły cenne nagrody i pomoce dydaktyczne, jak np. w pełni wyposażone pracownie multimedialne. Placówki z województwa małopolskiego także mogą dołączyć do grona beneficjentów programu, przyłączając się do tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu Tesco dla Szkół – „Zdrowo Najedzeni”. Przyjmowanie prac konkursowych potrwa jeszcze tylko do 8 listopada.

W województwie małopolskim nie brakuje aktywnych pedagogów oraz dyrektorów, którzy wykazują się przedsiębiorczością, zaangażowaniem i wraz ze wsparciem społeczności lokalnej starają się o lepsze warunki nauki dla uczniów. Tylko w trakcie ostatnich dwóch edycji programu Tesco dla Szkół udział w nim wzięło prawie trzystu uczniów z województwa lubuskiego, a pięć szkół, w tym z Chełmka, Jaworzna, Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa, zostały laureatami konkursu, zdobywając m.in. pracownie multimedialne, czytniki e-książek i laptopy.

Tegoroczna, jubileuszowa odsłona konkursu to szansa na jedną z 10. pracowni multimedialnych o wartości 16 000 zł każda, mini kamerek HD dla uczniów oraz tabletów dla nauczycieli-opiekunów. Tegoroczna edycja konkursu Tesco dla Szkół – „Zdrowo Najedzeni” promuje zdrowe i rozsądne odżywianie wśród uczniów. Partnerem merytorycznym konkursu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Ze względu na wartości społeczno edukacyjne, konkurs Tesco dla Szkół – „Zdrowo Najedzeni” został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Prace konkursowe, czyli 2-minutowe filmiki prezentujące praktyczne zastosowanie zasad zdrowego żywienia, uczniowie z województwa małopolskiego mogą zgłaszać pod okiem swoich nauczycieli-opiekunów tylko do 8 listopada. Szczegółowe informacje, a także poradniki i informatory, znajdują się na stronie internetowej konkursu Tesco dla Szkół - „Zdrowo Najedzeni” www.tescodlaszkol.pl.