Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-04 02:41:19 przez system

Szlak Renesansu w Małopolsce

Zapraszamy do odwiedzenia kolejnych obiektów na Szlaku Renesansu w Małopolsce. W niedzielę 8 listopada, w godz. 11.00 do 16.00, zostaną otwarte dla zwiedzających: Zamek na Mirowie w Książu Wielkim oraz Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej. Wstęp wolny.

W programie zwiedzanie w towarzystwie przewodników (o pełnych godzinach) oraz zabawy renesansowe i koncerty muzyki dawnej. O godzinie 14.00 zapraszamy również do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie na wykład terenowy, połączony ze zwiedzaniem renesansowego założenia klasztornego. Wykład poprowadzi dr Paweł Pencakowski.

Pracowników instytucji kultury, przedstawicieli mediów, studentów i uczniów zapraszamy również do udziału w wizycie studyjnej w Książu Wielkim i Miechowie. Program wizyty obejmuje:

10.00 wyjazd autokaru z ul. Kałuży w Krakowie
11.00 Zamek na Mirowie w Książu Wielkim — zwiedzanie w towarzystwie przewodnika
Zabawy renesansowe z Bractwem Rycerskim — Krakowska Chorągiew Nadworna
13.20 przejazd do Miechowa
14.00 Bazylika Grobu Bożego w Miechowie — zwiedzanie renesansowego założenia klasztornego —
prowadzenie dr Paweł Pencakowksi

więcej informacji na stronie www.szlakrenesansu.pl

Zamek na Mirowie w Książu Wielkim
Zamek został wzniesiony w latach 1585 - 1595 przez biskupa krakowskiego i dziedzica Książa Wielkiego - Piotra Myszkowskiego i jego bratanka, Piotra - starostę Chęcińskiego według projektu włoskiego architekta i zarazem rzeźbiarza - Santi Gucciego, nadwornego artysty Zygmunta II Augusta, Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Budowla założona jest na planie wydłużonego prostokąta zorientowanego w kierunku północ-południe, w części środkowej ma dwa ryzality (od frontu i z tyłu) oraz występy przy bocznych ścianach. Pałac wzniesiony był z cegły i kamieni pińczowskiego, jest dwupiętrowy, podpiwniczony. Piwnice i parter maja renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami. Zamek został zaprojektowany w stylu późnorenesansowym, w późniejszych okresach otrzymał elementy późnobarokowe i neogotyckie. Położony jest na wyniosłym wzgórzu Mirowskim, oddalonym kilkaset metrów na wschód od Książa.

Renesansowy klasztor i Kaplica Grobu Bożego w Miechowie
Kaplica Grobu Bożego w Miechowie W latach 1530 i następnych średniowieczny klasztor Bożogrobców w Miechowie został całkowicie przebudowany. Powstały wówczas gotycko-renesansowe krużganki oraz centralna, kopułowa kaplica Grobu Bożego, wzorowana na współczesnej wawelskiej kaplicy biskupa Piotra Tomickiego. Warsztat budowlany, widoczny także w innych miastach Małopolski (Kraśnik), łączył w swej sztuce tradycje cechowe budownictwa późnogotyckiego z elementami nowej sztuki sprowadzonej do Krakowa wraz z włoskimi architektami i budowniczymi w początkach XVI wieku. We wnętrzu kaplicy zachował się symboliczny grób Boży, a w kopule odkryto wspaniałe dekoracje przedstawiające kasetony z rozetami, a poniżej herby i figury świętych oraz inne przedstawienia. Odkrycie malowideł podczas prowadzonych prac konserwatorskich w 2008 roku stało się rewelacją sezonu.

Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej
Położone w pobliżu Katowic, wielokrotnie rozbudowywane i odnawiane w XVIII i XIX wieku założenie pałacowe wraz z parkiem i stawem, dziś ogrodzone jest wysokim, kamiennym murem z wieżyczkami i basztami. Najstarsze wzmianki o Młoszowej i jej właścicielach pieczętujących się herbem Nowina pochodzą z wieku XIV. Następnie, w XVIII wieku, majątek należał do starosty krakowskiego Hieronima Wielopolskiego, a w 1798 roku dobra zakupił adwokat Kajetan Florkiewicz. Kajetan i jego syn Juliusz Florkiewiczowie spędzili tu niemal cały swój żywot, nie szczędząc ani wysiłków, ani fortuny na uczynienie z szesnastowiecznego pałacu wielkopańskiej, neogotyckiej rezydencji. Kolejni właściciele, Witold i Juliusz Potoccy, dostosowali pałac i jego otoczenie do swoich gustów i potrzeb. Autorem projektu przebudowy rezydencji był znany krakowski architekt Zygmunt Hendel. Nadał on pałacowi wytworne formy architektury francuskiej z przełomu XVI i XVII wieku. Pałac wraz z kaplicą, budynkami oficyny i arsenału, a także Brama Królewska i baszta Florkiewiczów są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej jest własnością Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Organizacja i koncepcja projektu:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 lipca 17 a, 30-233 Kraków
tel. 012 425 36 44
www.villa.org.pl