Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-11-25 16:32:22 przez system

Szpital Szczeklika w rok nie do poznania

Duże inwestycje czekają w przyszłym roku Specjalistyczny Szpital im . E. Szczeklika. Najważniejszą z nich będzie budowa nowego budynku zabiegowego. Dodatkowo nadbudowany zostanie pawilon nr II, do którego wprowadzi się oddział zakaźny dzieci.

Nowe inwestycje to kolejne etapy realizowanego od ośmiu lat programu modernizacji placówki. Finansowo szpitalowi pomagają miasto i województwo małopolskie. - Trwają ostatnie przygotowania. Wizualizacje projektowe mówią same za siebie – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański.

- Prace koncepcyjne nad planowaną rozbudową trwały od dłuższego czasu i były trudne. Nie było łatwo stworzyć spójną architektonicznie i funkcjonalnie całość w sytuacji, gdy poszczególne pawilony pochodzą z różnych okresów czasu - najstarsze sprzed ponad 100 lat, najmłodsze sprzed 35 lat i są w części oddzielnymi obiektami. Żyję tym remontem, szpital będzie jedną z wizytówek Tarnowa – mówi dyrektor szpitala Marcin Kuta. - *Powstały ciekawe koncepcje, które rozwiążą problemy związane z logistyką szpitala i zapewnią jego dalszy rozwój. Szpital uzyska ponadto nowoczesną bryłę architektoniczną zachowując jednocześnie swój historyczny charakter. Jest dobry klimat inwestycyjny. Pomaga miasto oraz województwo małopolskie. Z wicemarszałkiem Romanem Ciepielą jestem w stałym kontakcie. *

Pawilon zabiegowy zostanie zlokalizowany od strony ul. Starodąbrowskiej. W przyszłości będzie to nowe „wejście” do Szpitala. Na parterze mieścić się będą nowa izba przyjęć oraz pracownie diagnostyczne. Na I piętrze skoncentrowana zostanie diagnostyczno-zabiegowa działalność pionu kardiologii oraz pracownie endoskopowe. Kolejne piętro przeznaczone zostanie na blok operacyjny z salami operacyjnymi, stanowiący zaplecze nie tylko wszystkich oddziałów zabiegowych ale umożliwiający operacje w systemie chirurgii jednego dnia w nowych specjalnościach.

Nowy pawilon będzie ponadto budynkiem „węzłowym”, który połączy przewiązkami w jedną całość cztery obiekty szpitalne. Stanie się to możliwe dzięki budowie systemu napowietrznych, przeszklonych przewiązek komunikacyjnych. Brak skomunikowania pawilonów szpitalnych to od wielu lat ogromny problem dla pacjentów, którzy zmuszeni są przemieszczać się (lub są przewożeni) na badania do pracowni diagnostycznych czy pomiędzy oddziałami na zewnątrz budynków w bardzo różnych warunkach pogodowych.

Druga inwestycja związana jest z potrzebą poprawy fatalnych od wielu lat warunków funkcjonowania oddziału zakaźnego dzieci, który obecnie pracuje w dawnym szpitalu żydowskim. Obiekt liczy ponad 100 lat i nie nadaje się do modernizacji i adaptacji na cele lecznicze. Powstała więc koncepcja nadbudowy jednej kondygnacji w pawilonie nr II. Pomieszczenia nowego oddziału zapewnią komfort pobytu małym dzieciom i ich rodzicom oraz poprawią warunki pracy zespołu lekarzy i pielęgniarek.

Oddział zakaźny dzieci jest jednym z trzech tego typu oddziałów w całej Małopolsce. Jest niezbędny z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb epidemiologicznych województwa. Na terenie szpitala już ruszyły prace przygotowawcze związane z nowymi inwestycjami. We wrześniu wyburzony został m.in. budynek dawnej pralni. Przebudowy wymagają sieci energetyczne oraz sieci gazów medycznych. Zostanie przebudowany układ komunikacji wewnętrznej oraz powstaną nowe parkingi.

Budowę nowego pawilonu zaplanowano na lata 2014-2016 r. Z kolei za rok o tej porze mali pacjenci oddziału zakaźnego powinni już przebywać w nowym oddziale.

Obie inwestycje będą realizowane jednocześnie. Szacowany koszt bez wyposażenia wyniesie ok. 16 mln zł. Środki pochodzić będą z budżetów szpitala, miasta Tarnowa oraz województwa małopolskiego. Część kosztów pokryje także PFRON.