Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-03-19 19:33:33 przez system

Tarnów: Edukator otwarty

W Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie uroczyście otwarto Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego EDUKATOR. To właśnie tutaj uczniowie szkół zawodowych, branżowych i techników z subregionu tarnowskiego będą zdobywać nowe umiejętności i uprawnienia, które pozwolą zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Projekt kosztował ponad 5,2 mln zł, z czego prawie 4, 8 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W symbolicznym otwarciu i przecięciu wstęgi wziął udział wicemarszałek Stanisław Sorys. W uroczystości uczestniczył również radny województwa Marcin Kuta.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego EDUKATOR specjalizuje się przede wszystkim w branży administracyjno-usługowej i turystyczno-gastronomicznej. W ramach projektu planuje się przeszkolić 900 uczniów, którzy zdobędą umiejętności oraz uzyskają certyfikaty i uprawnienia do wykonywania m.in. zawodu fryzjera, wizażysty, kelnera, kucharza, cukiernika, czy barmana. To nie tylko propozycja samych szkoleń, ale również zapewnienie płatnych staży u pracodawców. Aby zapewnić lepsze warunki do ćwiczeń zaadoptowano i wyposażono pracownie: fryzjerską, kosmetyczną, technologii gastronomicznej, stanowisko barowe z salą restauracyjną w najnowocześniejszy sprzęt. Z tego projektu skorzystają również nauczyciele małopolskich szkół zawodowych, którzy podniosą kwalifikacje podczas staży i studiów podyplomowych. Ponadto młodzież w Rzemieślniczym Centrum Szkół będzie się kształcić w dwóch kierunkach: technik usług kosmetycznych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.