Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-10-12 16:51:06 przez system

Tarnów ma ośrodek psychiatryczny

Blisko 23 mln złotych kosztowało Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnowie, które zostało otwarte d po trwających trzy lata pracach budowlanych. Placówka będzie mogła przyjąć 70 pacjentów.

W Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie powstanie nowoczesny Ośrodek Psychiatrii i poradnie specjalistyczne. Projekt wpisany jest w Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015. - Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego – powiedziała Anna Dymna, która była gościem specjalnym podczas uroczystości otwarcie ośrodka, podkreślając jak ważne dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa jest właśnie dbanie o psychikę. Podczas uroczystości zaproszeni goście wielokrotnie powtarzali też, że dzięki ośrodkowi region tarnowski przestanie być białą plamą na mapie opieki psychiatrycznej. - Najważniejsi są ludzie, którzy będą tutaj leczeni i ci, którzy będą się nad nimi pochylać. Chcemy realizować jak najlepszy, jak najbezpieczniejszy model psychiatrii, który pomaga chorym i nie izoluje ich od najbliższych – powiedziała Anna Czech, dyrektor szpitala. Możemy swobodnie powiedzieć, że od dzisiaj system ochrony zdrowia subregionu tarnowskiego jest kompletny – dodał Roman Ciepiela, prezydenta Tarnowa.

Budynek Ośrodka Psychiatrycznego jest kolejnym obiektem wchodzącym w całość kompleksu szpitala. Poza oddziałem stacjonarnym w budynku przewidziana jest także Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz dodatkowo w skład Ośrodka dołączona zostanie dotychczas funkcjonująca Poradnia Psychosomatyczna.

Oddział Dzienny przewidziany jest dla 20 pacjentów. Zlokalizowany jest na parterze od strony wschodniej. Wejście do oddziału zostało również przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oddział Stacjonarny znajduje się na I i II piętrze i jest przygotowany na 35 pacjentów na każdym z pięter. Wejście na oddziały chronione są drzwiami z kontrolą dostępu. Podstawowe pomieszczenia oddziału to 13 pokoi 2-łóżkowych i pokój 1-łóżkowy z własną łazienką każdy, 2 pokoje 4- łóżkowe stałej obserwacji z pomieszczeniem umożliwiającym stały nadzór nad przebywającymi w nich pacjentami, sale terapeutyczne, pokój badań, pokój zabiegowy, pokoje psychologa, pokój odwiedzin, dyżurka pielęgniarska, kuchnia i zmywalnia, jadalnia, łazienka pacjentów.

W ramach Ośrodka Zdrowia Psychicznego funkcjonował będzie także Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), którego podstawowym celem jest objęcie chorych opieką na jak najwcześniejszym etapie choroby w ich miejscach zamieszkania, ich środowiskach bez potrzeby separacji z najbliższymi, a także bez konieczności przerywania pracy czy nauki, jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym. Pozwoli to zminimalizować ryzyko dodatkowego stresu, jak również pogłębienie schorzenia.