Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-04-08 15:07:52 przez system

Tarnów: nowe kino już wkrótce

O pięć sal kinowych, które pomieszczą łącznie 800 widzów, zostanie rozbudowane centrum handlowe przy ul. Krakowskiej w Tarnowie. Prace ruszają w poniedziałek 11 kwietnia. W związku z inwestycją kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.

W godzinach przedpołudniowych zamknięty zostanie zewnętrzny pas ruchu na jezdni prowadzącej w kierunku granicy miasta i ulicy Czerwonej, na długości około 60 metrów. Konieczność wyłączenia z ruchu części jezdni i chodnika podyktowana jest przebudową i nadbudową budynku na potrzeby kina, której nie da się prowadzić z terenu obiektu z uwagi na jego zagospodarowanie. Roboty prowadzone z pasa drogowego spowodują także zamknięcie chodnika od wejścia do budynku do końca obiektu. Piesi o jego zamknięciu będą informowani i kierowani na drugą stronę ulicy już przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną umiejscowionych przy zjeździe do obiektu i przy skrzyżowaniu z ulicami Radosną i Główną.

Pierwsze projekcje filmowe w nowym kinie zostaną wyświetlone najprawdopodobniej na jesieni tego roku.