Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-12-11 14:49:56 przez system

Tarnów wysoko w oświatowym rankingu

Tarnów zajmuje wysokie, 26. miejsce w kraju w zakresie wydatków przeznaczanych na oświatę i wychowanie – wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny. W rankingu opublikowanym przez Polską Agencję Prasową znalazło się 2479 polskich gmin. Za Tarnowem sklasyfikowano takie miasta, jak: Rzeszów, Opole, Nowy Sącz, Kraków i wiele innych.

W klasyfikacji wydatków gmin na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca prowadzą gminy wiejskie. W rankingu przed Tarnowem znalazło się ich 18.

Od lat Tarnów przeznacza największą pulę środków na wydatki oświatowe. Rokrocznie edukacja pochłania niemal połowę budżetu. W miejskiej kasie na przyszły rok zarezerwowano wstępnie kwotę niemal 260 mln zł, co stanowi 44% wydatków. Subwencja otrzymywana na edukację w ostatnich trzech latach wyniosła 174-178 mln zł. Dodatkowo miasto finansując edukację, korzysta także z funduszy zewnętrznych. W latach 2007-2013 pozyskano z tych źródeł blisko 55 mln złotych.