Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-14 14:20:50 przez system

Tarnowianin powołany przez ministra

Dr Mariusz Pociecha, związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, został powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Instytucja ta odpowiada za jakość kształcenia wyższego w naszym kraju.

Dr Pociecha, który na co dzień kieruje Instytutem Ochrony Zdrowia PWSZ, pracować będzie w zespole zajmującym się naukami medycznymi, naukami o zdrowiu oraz naukami o kulturze fizycznej. Powołania 90 członków V kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonano kilka dni temu. Jej członkowie zostali wybrani spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez uczelnie, konferencje rektorów oraz organizacje studenckie i doktoranckie na czteroletnią kadencję.

- Powołanie do PKA było dla mnie sporym zaskoczeniem. Jestem nie tylko pierwszym przedstawicielem tarnowskiej PWSZ w Komisji, ale także jednym z zaledwie dwóch przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej, którzy się w niej znaleźli – zaznacza dr Pociecha.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.