Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-10-30 19:16:53 przez eb

Tarnowska Straż Graniczna będzie miała swoją siedzibę

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie była ostatnią jednostką Straży Granicznej w Polsce, bez własnej siedziby. Nareszcie się to zmieni. Wczoraj, 29 października 2019 r. o godz. 11:00 odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

nwestycja - finansowana ze środków ustawy „Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - będzie odpowiadać najnowszym standardom i w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach projektu ma powstać m.in. budynek administracyjny, plac postojowy na pojazdy osobowe i ciężarowe utwardzony kostką betonową, garaże, a także oświetlenie i ogrodzenie kompleksu wraz z monitoringiem. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na III kwartał 2020 roku. Koszt budowy wyniesie ponad 12 mln zł.
Zamiast wypożyczać pomieszczenia od Policji przy ulicy Narutowicza, czy od Starostwa w Zgłobicach, Placówka SG będzie mogła funkcjonować w jednym budynku przy ul. Zbylitowskiej 9, gdzie wcześniej mieściło się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mościcach.

Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Leszek Leszkiewicz, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga, Komendant Placówki SG w Tarnowie mjr SG Winicjusz Tęczar oraz przedstawiciel firmy PKE Polska Sp. z o.o. Mieczysław Swatek, podpisali akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu Placówki.

Następnie dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Cała budowa została poświęcona przez bp. Leszka Leszkiewicza oraz kapelana Karpackiego Oddziału SG ks. ppor. SG Roberta Młynarczyka.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, władz województwa małopolskiego oraz samorządowych powiatu tarnowskiego i władz miasta Tarnowa oraz delegacje Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Zakładu Karnego, Straży Miejskiej, tarnowskich i wojnickich szkół. Była obecna również kadra kierownicza KaOSG wraz z komendantami podległych placówek, pracownicy i funkcjonariusze pełniący obecnie służbę w Placówce SG w Tarnowie oraz byli komendanci tej jednostki.

Dzień wcześniej w Komendzie Karpackiego Oddziału SG została odprawiona uroczysta msza święta w intencji pracowników i funkcjonariuszy KaOSG.


Placówkę Straży Granicznej w Tarnowie utworzono 15 stycznia 2008 roku. Istnienie PSG w Tarnowie w pełni przystaje do fundamentalnych założeń w postaci odsunięcia formacji od linii granicy wewnętrznej UE/Schengen w głąb terytorium kraju, dostosowywania infrastruktury SG na terytorium RP do zadań formacji po wejściu do strefy Schengen, jak również ukierunkowania na przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Placówka administruje odcinkiem granicy państwowej od znaku granicznego I/202 do znaku granicznego II/66. Placówka SG w Tarnowie tworzy swoistą "drugą linię" dla placówek funkcjonujących na granicy z Ukrainą, gdyż w jej terytorialnym zasięgu leżą główne tranzytowe szlaki komunikacyjne na kierunku z Ukrainy do Europy Zachodniej.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Tarnowie obejmuje powiaty: tarnowski, nowosądecki, proszowicki, olkuski, miechowski, gorlicki, dąbrowski, brzeski, bocheński.