Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-07-16 17:12:42 przez system

Tarnowskie i puławskie Azoty konsolidują się

Akcjonariusze Azotów Tarnów poparli konsolidację z Zakładami Azotowymi w Puławach. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zgody na zatwierdzenie kapitału docelowego w liczbie 32 495 500 akcji w celu ich wydania w zamian za 68 proc. akcji Zakładów Azotowych w Puławach, tj. 2.5 akcji Azotów Tarnów za 1 akcje Zakładów Azotowych w Puławach.

Zatwierdzone podwyższenie kapitału wraz z ogłoszonym wezwaniem do sprzedaży 32 proc. akcji Zakładów Azotowych w Puławach po 110 zł za akcje stanowią element całościowej oferty konsolidacji obu firm.

Poparcie naszej propozycji konsolidacji polskiego sektora chemicznego przez ponad 85 proc. akcjonariuszy głosujących na Walnym Zgromadzeniu bardzo nas cieszy. Wierzymy że transakcja ta będzie dla naszych akcjonariuszy, a także dla akcjonariuszy ZA Puławy znacznie korzystniejsza niż zgłoszone propozycje odkupu akcji. Wyniki dzisiejszego glosowania potwierdzają, że akcjonariusze maja podobne zdanie na ten temat - powiedział Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azotów Tarnów. - Szczególnie cieszy nas konsekwentne poparcie dla tego rozwiązania ze strony funduszy i Skarbu Państwa.

Skarb Państwa jest jednocześnie większościowym akcjonariuszem Zakładów Azotowych w Puławach i jego poparcie jest kluczowe dla realizacji koncepcji stworzenia największej w Polsce grupy o wiodącej pozycji, europejskiej grupy chemiczno-nawozowej - podkreślił Jerzy Marciniak. - Zarząd Azotów Tarnów ma nadzieję że nasi koledzy z Puław przyjmą propozycję partnerskiego aliansu naszych grup i wspólnie uda nam sie wypracować oszczędności kosztowe, w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz synergie przychodowe znacznie przekraczające nasze obecne szacunki, przy jednoczesnym utrzymaniu zasad odpowiedzialności społecznej i zrozumieniu wkładu naszych firm dla rozwoju i życia
poszczególnych regionów w kraju - stwierdził Jerzy Marciniak.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.