Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-01 19:36:53 przez system

Testament Szymborskiej

<html />

W Krakowie powstanie Fundacja Wisławy Szymborskiej – taki zapis znalazł się w otwartym w środę 29 lutego testamencie poetki. „Celem Fundacji będzie opieka nad spuścizną pisarki, ochrona i propagowanie jej literackiego i artystycznego dorobku” – poinformował Michał Rusinek, Sekretarz Wisławy Szymborskiej. Dodał także, że Poetce zależało na tym aby fundacja miała siedzibę w Krakowie i była silnie związana z miastem.

Majątek fundacji będą stanowić majątkowe prawa autorskie do dzieł Wisławy Szymborskiej, środki finansowe zgromadzone przez Poetkę oraz prawo do jej lokalu mieszkalnego. W zarządzie fundacji, zgodnie z wolą Noblistki, zasiądą: Teresa Walas, Michał Rusinek oraz mec. Marek Bukowski. Ustanowiona zostanie także nagroda literacka, za kształt której będzie odpowiadać Fundacja.

Podczas konferencji prasowej Michał Rusinek zapowiedział także, że pod koniec kwietnia br., nakładem Wydawnictwa a5, ukaże się ostatni tom wierszy Wisławy Szymborskiej zatytułowany „Wystarczy”.

- „Fundacja z pewnością przyczyni się do utwierdzenia wizerunku Krakowa jako miasta literatury, to dla nas bardzo ważne także w związku z tym, że staramy się o tytuł Miasta Literatury UNESCO” – podkreślała Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta. Dodała także, że Fundacja może liczy na współpracę i wsparcie dla swoich działań nie tylko ze strony Miasta, ale także Ministerstwa Kultury oraz Instytutu Książki.

Wisława Szymborska zmarła 1 lutego br. jej pogrzeb odbył się 9 lutego.