Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-03-16 23:35:14 przez system

Tłumaczenia przysięgłe konieczność czy zwykła fanaberia?

Posiadając dokumenty w językach obcych musimy się w wielu przypadkach liczyć z koniecznością ich przetłumaczenia. Kiedy musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, a kiedy wystarczy jedynie tłumaczenie zwykłe? Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Różnica nie tylko w cenie

Otwarcie granic sprawiło, że coraz więcej osób posiada dokumentację wydaną w języku obcym. Niestety wracając do kraju i chcąc skorzystać z posiadanych dokumentów musimy się liczyć z przymusem ich przetłumaczenia. Na tym etapie wydaje się to oczywiste, problem zaczyna się pojawiać gdy dowiadujemy się, że dokumenty m. in. sądowe, urzędowe muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Na pierwszy rzut oka dostrzegamy różnicę jedynie w cenie, gdyż jego usługi są zdecydowanie droższe od pracy zwykłego tłumacza. Zanim się bez przyczyny zdenerwujemy poznajmy różnice jakie występują pomiędzy tłumaczeniem zwykłym, a przysięgłym. Tłumacz przysięgły bierze odpowiedzialność prawną za wykonaną usługę, w przypadku tłumaczenia zwykłego nie ma takiej możliwości. Takiego tłumaczenia dokonują często osoby, które nie mają skończonych nawet studiów filologicznych, a jedynie znają język na dobrym poziomie. Tłumaczenie zwykłe sprawdza się, gdy chcemy przetłumaczyć książki czy instrukcje użytkowania sprzętów. Ważne dokumenty muszą być tłumaczone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wydawane przez ministerstwo sprawiedliwości.

#### Pieczęć bezwzględnie wymagana

Merytorycznie w wielu przypadkach tłumaczenie wykonane przez tłumacza bez uprawnień nie różnią się zupełnie niczym od tego wykonanego przez osobę posiadają uprawnienia. Jednak ważne dokumenty i świadectwa muszą być nie tylko przetłumaczone, ale też opatrzone specjalną pieczęcią, którą posiada jedynie tłumacz przysięgły. Dzięki niej osoba, która dokonała tłumaczenia ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za popełnione błędy. W przypadku, gdy z przyczyny źle wykonanej usługi poniesiemy straty możemy ubiegać się o odszkodowanie. Tłumaczenia przysięgłe zawsze wydawane są w formie papierowej.

#### Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub członkowskie UE, EFTA. Ponadto zna jeżyk polski i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta nie może być karana za umyślne przestępstwa i musi posiadać ukończone studia wyższe z tytułem magistra. W celu uzyskania uprawnień musi przystąpić do egzaminu i zdobyć wynik pozytywny. Na stronie ministerstwa możemy zapoznać się z listą tłumaczy przysięgłych i sprawdzić czy specjalista, z którego usług chcemy skorzystać posiada stosowne uprawnienia. U tłumacza przysięgłego musimy dokonywać tłumaczenia ważnych dokumentów takich jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa pracy, wszelkie dokumenty samochodowe i inne dokumenty prawne. Nie musimy posiadać dokumentów opatrzonych pieczęcią, gdy chcemy składać je do instytucji finansowych. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim instytucji państwowych.