Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-01-08 02:44:41 przez system

Unijne dotacje na przedszkola i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

20 mln zł dla przedszkoli i 25 mln zł na programy rozwojowe szkół przeznaczy w 2009 roku Województwo Małopolskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 6 lutego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach następujących konkursów:

1) zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1) oraz
2) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2).

W pierwszym konkursie można otrzymać środki na:

  • tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej czyli w gminach o wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 30% oraz na wsparcie już istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

  • Drugi konkurs to szansa na rozwój małopolskich szkół mogących starać się o dofinansowanie na tworzenie własnych programów rozwojowych, które pomogą podnieść jakość kształcenia, wyrównać szanse edukacyjne uczniów i zmniejszyć dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych.
    Dotacje otrzymają m.in. na dodatkowe zajęcia pozaszkolne, opiekę pedagogiczno -psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce, rozszerzanie swojej oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NAPISANIEM I ZŁOŻENIEM PROJEKTU:

Odsetek dzieci na bocheńszczyźnie, uczęszczających do przedszkoli, jest na wysokim poziomie w skali całego województwa- najpierw powinieneś zapoznać się z dokumentacją konkursową i wszystkimi wymaganiami (np. kto i jak może składać wniosek, do kogo projekt ma być skierowany). Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej www.pokl.wup-krakow.pl w zakładce Konkursy PO KL ("trwające konkursy"). Są tam też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
- zadzwoń - możesz uzyskać bezpłatnych informacji w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, pokój 110, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37, 012 424 07 02, Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43 oraz Zespole Zamiejscowym WUP w Nowym Sączu, e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
- zgłoś się do Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, który bezpłatnie pomoże ci napisać projekt: w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5/25-26, 33-100 Tarnów, tel: 014 655 69 85, e-mail: roefstarnow@gmail.com, Krakowie, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków, tel: 012 633 51 54, 012 633 98 00, e-mail: mistia@mistia.org.pl, Oświęcimiu, ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim, tel: 033 844 73 44, e-mail: cbmz@cbmz.pl.

PAMIĘTAJ! Wnioski można składać w siedzibach WUP Kraków tylko do 6 lutego br!