Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-12-11 17:16:23 przez system

Uroczystość 100-lecia bitwy pod Limanową

W niedzielę 14 grudnia odbędą się obchody 100-lecia bitwy pod Limanową. W uroczystościach na Wzgórzu Jabłoniec obok Cmentarza Wojennego nr 368 będą uczestniczyć Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister obrony narodowej oraz Csaba Hende, minister obrony narodowej Węgier. Obchody uświetnią kompanie honorowe Wojska Polskiego i Wojska Węgierskiego.

Program uroczystości:
9.00 – Uroczysta Msza Święta w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
11.00 – Rekonstrukcja historyczna „Bitwa pod Limanową” na Wzgórzu Jabłoniec, przy współudziale grup: GRH Golice 1915, GRH 9 Rota, GRH K.U.K Galizishes Infanterieregiment Nr. 13, GRH Strzelcy 31 Pułku Piechoty, GRH Artyleria, GRH II Brygada Legionów Polskich, GRH „Poznańczycy”.

Rekonstrukcja będzie miała miejsce na polu poniżej Cmentarza Wojennego nr 368.
12.00 – Oficjalna uroczystość na Cmentarzu Jabłonieckim
- wciągnięcie flag na maszty i odegranie hymnów państwowych,
- oficjalne przemówienia,
- odsłonięcie pamiątkowej tablicy,
- salwa honorowa,
- modlitwa ekumeniczna.
Więcej informacji o wydarzeniu: Miasto Limanowa www.miasto.limanowa.pl

Cmentarz został założony na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej. W tym miejscu w grudniu 1914 roku toczyły się walki w czasie tzw. operacji limanowsko-łapanowskiej. 11 grudnia 1914 r. żołnierze 9. pułku huzarów wyparli wojska rosyjskie ze wzgórza. W ten sposób wojskom austro-węgierskim udało się zahamować rosyjską ofensywę. Na polu walki poległ m.in. dowódca 9. pułku – pułkownik Othmar Muhr. Cmentarz wojenny został utworzony na wzgórzu jeszcze podczas trwania I wojny światowej. Wzniesiono wówczas m.in. kaplicę–mauzoleum, w której spoczęły szczątki poległego Othmara Muhra (później zostały one przeniesione do jego rodzinnej miejscowości). Obok cmentarza na łące znajduje się pomnik upamiętniający śmierć na polu bitwy hr. Leonharda grafa von Thun und Hohenstein.
Na cmentarzu pochowano 140 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 1 z armii niemieckiej, 297 z armii rosyjskiej poległych w okresie I wojny światowej, z których zidentyfikowano 122. W kwaterze północnej pochowanych zostało 250 żołnierzy sowieckich, poległych na terenie powiatu limanowskiego w okresie II wojny światowej.

Uroczystość związana jest też z ukończeniem I etapu remontu cmentarza wojennego nr 368 z I wojny światowej, położonego na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej. 30 lipca 2014 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zostało podpisane polsko-węgierskie porozumienie dotyczące I etapu remontu, zawarte między Skarbem Państwa RP a ministrem obrony narodowej Węgier, przy udziale wojewody małopolskiego jako realizatora zadań, których dotyczy porozumienie.

Porozumienie jest konsekwencją umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconym im miejscom pamięci, która została sporządzona w Warszawie 24 października 2013 roku, a weszła w życie 2 czerwca 2014 roku. W umowie tej Polska i Węgry – „mając na względzie kilkusetletnią tradycję przyjaźni łączącej oba narody” – zobowiązały się dążyć do „godnego upamiętnienia i ochrony miejsc spoczynku żołnierzy i cywilnych ofiar wojen”.

Na mocy polsko-węgierskiego porozumienia z 30 lipca strona węgierska pokryje 50% kosztów I etapu remontu cmentarza na Jabłońcu w 2014 roku (dofinansowanie to wyniesie do 102 405 zł brutto). Prace remontowe w ramach I etapu zostały zrealizowane do 15 listopada 2014 roku.