Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-25 16:05:02 przez system

Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenie

Mecenat kulturalny – szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego udzielane w 2016 r. w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenia, dotyczące regulaminu konkursu i zasad wypełniania oferty za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych, dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/.

Termin i miejsce spotkania: poniedziałek 1 lutego – Tarnów – siedziba Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Galeria „Piwnica”, Rynek 3, godzina 11:00.