Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-01-30 15:04:12 przez system

Urząd Miasta przestrzega przed naciągaczami

W związku z licznymi informacjami o rozprowadzaniu przez różne firmy materiałów wskazujących na współpracę z Urzędem Miasta Krakowa w zakresie programu ograniczania niskiej emisji oświadczamy, że Miasto nie współpracuje
z żadnym podmiotem w tym zakresie. Sugerowanie takiej współpracy jest nadużyciem.

Do Urzędu Miasta Krakowa dochodzą informacje o firmach, które w swoich materiałach reklamowych podają nieprawdziwą informacje, sugerujące współpracę z Urzędem Miasta Krakowa w zakresie wymiany pieców węglowych. Urząd Miasta
Krakowa nie prowadzi współpracy z żadną firmą zajmującą się zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, jak również nie wskazuje żadnej konkretnej firmy działającej w tej branży. Sugerowanie w materiałach reklamowych współpracy z Miastem Kraków w zakresie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest
nadużyciem.

Informujemy, że dobór firm instalacyjnych oferujących usługi w zakresie wymiany pieców leży wyłącznie po stronie beneficjentów Miejskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Przestrzegamy również przed osobami podającymi się za urzędników miejskich, które oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków o dotację. Urząd Miasta Krakowa nie upoważniał osób prywatnych, ani organizacji do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z Programem Ograniczania Niskiej Emisji.