Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-10-02 12:57:03 przez system

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Do końca września tego roku 123 samorządy zgłosiły straty w infrastrukturze komunalnej spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. Komisja Wojewódzka Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zweryfikowała szkody na kwotę ponad 135 mln zł.

Straty w infrastrukturze komunalnej spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej zgłosiły 123 jednostki samorządu terytorialnego (113 gmin, 9 powiatów i samorząd Województwa Małopolskiego).
Komisja Wojewódzka do tej pory zweryfikowała straty na kwotę 135 582 580,18 zł, (dotyczy to m.in.: 528,71 km dróg, 306 mostów, 390 przepustów, 37 kładek, 43 osuwisk).

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi otrzymały do tej pory z budżetu państwa promesy w kwocie 157,6 mln zł.

REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA "powódź”

Do 29 września Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesy 144 jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie – 134,6 mln zł, na realizację 547 zadań w tym:
- dla 128 gmin na realizację 469 zadań na kwotę 84 244 000,00 zł
- dla 15 powiatów na realizację 76 zadań na kwotę 46 670 000,00 zł
- dla samorządu województwa na realizację 2 zadań na kwotę 3 690 000,00 zł.

W ramach I transzy promes w lutym bieżącego roku przyznano środki dla 125 samorządów na realizację 259 zadań w kwocie 81,8 mln zł i zwiększono kwotę promes dla 2 samorządów o 194 tys. zł. Łącznie I transza wyniosła 82 034 000,00 zł.

Dodatkowo 48 samorządów otrzymało promesy na realizację 64 zadań związanych z odbudową lub remontem infrastruktury komunalnej zniszczonej w 2010 roku, na kwotę 18 mln zł, w tym:
- 44 gminy kwotę 15 890 000,00 zł na realizację 59 zadań
- 4 powiaty kwotę 2 110 000,00 zł na realizacje 5 zadań.

W związku ze stratami, które wystąpiły na terenie województwa w maju, lipcu i sierpniu tego roku przyznano promesy 37 samorządom na kwotę ponad 34,5 mln zł na realizację 114 zadań w tym:
- 32 gminom kwotę 20 100 000,00 zł, na realizację 90 zadań,
- 4 powiatom kwotę 11 030 000,00 zł, na realizację 23 zadań,
- samorządowi województwa na realizację kwotę 3 440 000,00 zł, na realizację 1 zadania.

W ramach powstałych oszczędności 92 jednostkom przyznano promesy na kwotę 25 750 000,00 zł na realizację 110 zadań w tym :
- 82 gminom kwotę 15 830 000,00 zł na realizację 97 zadań,
- 10 powiatom kwotę 9 920 000,00 zł, na realizację 13 zadań.

REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA ,,osuwiska”

17 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało promesy na ok. 23 mln zł na realizację 20 zadań, w tym:
- 14 gmin na realizację 15 zadań na kwotę 18 782 000,00 zł
- 2 powiaty na realizację 2 zadań na kwotę 157 000,00 zł
- samorząd województwa na realizację 3 zadań na kwotę 4 100 000,00 zł

Jan Brodowski
Rzecznik Prasowy Wojewody Małopolskiego