Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-05-26 12:12:54 przez system

W Limanowej powstanie basen i ... rondo

Po intensywnych konsultacjach przy ul. Z. Augusta w Limanowej powstanie kryta pływalnia. Głównym inwestorem jest Urząd Miasta który nie tylko przekazał na ten cel działkę ale także zobowiązało się partycypować w kosztach opracowania dokumentacji, kosztach budowy jak i późniejszej jej eksploatacji w wysokości 50 %.

Podstawą do wspólnego działania w sprawie budowy krytej pływalni jest zawarte w dniu 3.08.2007r. porozumienie pomiędzy Miastem Limanowa a Starostwem Powiatowym w Limanowej, co było poprzedzone podjęciem stosownych uchwał. Basen w Limanowej będzie obiektem o charakterze rekreacyjno-sportowym ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta, regionu Limanowskiego jak i przebywających w Limanowej turystów. Kubatura tego budynku będzie wynosić 20 tyś. m3 a powierzchnia użytkowa 4.722 m2. Kryta pływalnia będzie atrakcyjnym obiektem turystycznym podnoszącym walory Miasta jak i Powiatu Limanowskiego, a ponadto jak oszacowano popyt na korzystanie ze strony młodzieży szkolnej jest tak duży, że same szkoły z powiatu zabezpieczą prawie pełne jego wykorzystanie.

Ale basen to nie jedyna większa inwestycja. Dla usprawnienia ruchu W lipcu br. zaplanowano rozpoczęcie budowy ronda przy skrzyżowania ul. J. Marka, Łazarskiego i Grunwaldzkiej. Budowa ronda zostanie sfinansowana ze środków, budżetowych miasta, powiatu oraz ze środków rządowych tzw. "schetynówki".