Kategoria: Region
Utworzono: 2020-01-22 20:11:20 przez eb

W Oświęcimiu zakaz dla pojazdów powyżej 12 ton

Ale tylko 27 stycznia

Wojewoda małopolski 20 stycznia 2020 roku wydał zakaz poruszania się po Oświęcimiu oraz wsi Brzezinka pojazdów nienormatywnych, a także przewożenia materiałów niebezpiecznych. Zakaz obowiązuje przez całą dobę w dniu 27 stycznia.

W obwieszczeniu wojewody czytamy:

*§ 1.W związku z organizacją w dniu 27 stycznia 2020 r. obchodów 75 Rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa, wprowadza się w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w dniu 27 stycznia 2020 r. na terenie miasta Oświęcim i miejscowości Brzezinka, w okresie od godziny 0.00 do godziny 24.00 zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.1)) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do przejazdów:
1) autobusów;
2) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
3) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;
4) pojazdów służb technicznych;
5) pojazdów używanych do przewozu żywych zwierząt;
6) pojazdów używanych dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
7) pojazdów używanych do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
8) pojazdów używanych do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
9) pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych;
10) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych;
11) pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych;*
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.