Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-01-22 20:11:20 przez eb

W Oświęcimiu zakaz dla pojazdów powyżej 12 ton

Ale tylko 27 stycznia

Wojewoda małopolski 20 stycznia 2020 roku wydał zakaz poruszania się po Oświęcimiu oraz wsi Brzezinka pojazdów nienormatywnych, a także przewożenia materiałów niebezpiecznych. Zakaz obowiązuje przez całą dobę w dniu 27 stycznia.

W obwieszczeniu wojewody czytamy:

*§ 1.W związku z organizacją w dniu 27 stycznia 2020 r. obchodów 75 Rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa, wprowadza się w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w dniu 27 stycznia 2020 r. na terenie miasta Oświęcim i miejscowości Brzezinka, w okresie od godziny 0.00 do godziny 24.00 zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.1)) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do przejazdów:
1) autobusów;
2) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
3) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;
4) pojazdów służb technicznych;
5) pojazdów używanych do przewozu żywych zwierząt;
6) pojazdów używanych dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
7) pojazdów używanych do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
8) pojazdów używanych do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
9) pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych;
10) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych;
11) pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych;*