Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-01-09 23:05:57 przez system

W tych zawodach znajdziesz pracę w 2017 roku

Lekarze i pielęgniarki, graficy komputerowi, kierownicy budowy, księgowi, szefowie kuchni, kierowcy samochodów ciężarowych oraz blacharze i diagnostycy samochodowi – między innymi w tych zawodach będzie najłatwiej znaleźć pracę w tym roku w Małopolsce. Takie wnioski płyną z opublikowanego właśnie Barometru zawodów, opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

- Barometr zawodów powinien być lekturą obowiązkową zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Wskazuje bowiem w jakich zawodach będzie łatwiej, a w jakich trudniej znaleźć pracę w najbliższym czasie. W przypadku braku ofert pracy w poszukiwanej branży w danym powiecie, pokazuje, gdzie jest większa szansa na znalezienie zatrudnienia – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. – Tegoroczny barometr pokazuje, że w ofertach pracy powinni przebierać specjaliści branży budowlanej oraz transportowo-spedycyjnej. Na brak propozycji zatrudnienia nie będą też narzekać lekarze, pielęgniarki i położne oraz specjaliści IT – dodaje.

Barometr zawodów prognozuje możliwość znalezienia zatrudnienia w różnych branżach. Dzieli je na trzy grupy: zawody deficytowe (w których będzie odczuwalny niedobór pracowników), zawody nadwyżkowe (w których liczba chętnych do pracy będzie przewyższać liczbę ofert) oraz zawody zrównoważone.

W najbliższych miesiącach w Małopolsce może brakować pracowników w branży budowlanej. Pracodawcy mogą mieć również problemy z zatrudnieniem kierowców (samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów), spedytorów i logistyków, diagnostów, blacharzy i lakierników. Niedobory pracowników będą dotyczyć części zawodów produkcyjnych, m.in. operatorów obrabiarek skrawających, stolarzy, masarzy i przetwórców ryb, krawców i pracowników produkcji odzieży. Na brak pracy nie będą narzekać lekarze oraz pielęgniarki i położne, a także graficy komputerowi oraz programiści, projektanci i administratorzy baz danych. Zawodem trwale deficytowym jest zawód samodzielnego księgowego, natomiast po raz pierwszy od początku badania w deficycie znaleźli się fryzjerzy.

W niektórych zawodach, takich jak fryzjer, kucharz czy mechanik samochodowy występuje duży deficyt kandydatów, pomimo dużej liczby absolwentów szkół zawodowych. W przypadku techników problemem jest głównie niewystarczający wymiar praktyk zawodowych, natomiast w zasadniczych szkołach zawodowych - ich niska jakość i niedostosowanie do potrzeb rynku pracy, w związku z czym absolwenci nie posiadają umiejętności atrakcyjnych dla potencjalnych pracodawców.

Na przeciwległym końcu skali znajdą się osoby wykształcone w najpopularniejszych zawodach: socjologowie i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, filozofowie, politolodzy i kulturoznawcy, specjaliści ds. rolnictwa i leśnictwa oraz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. Duże nadwyżki wystąpią wśród absolwentów techników – przede wszystkim o profilu ekonomicznym, gastronomicznym oraz turystyczno-hotelarskim.

- Nie jest niespodzianką, że najłatwiej znaleźć pracę w Krakowie oraz byłych miastach wojewódzkich: Nowym Sączu i Tarnowie. W Krakowie szczególnie poszukiwani są pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych głównie przez centra zaawansowanych usług biznesowych. W tym sektorze pracuje w Krakowie już 50 tys. osób. W pozostałych powiatach na sytuację na rynku pracy ma wpływ liczba i wielkość zakładów produkcyjnych oraz dostępność komunikacyjna – wskazuje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk.

Najwięcej zawodów deficytowych może wystąpić w powiatach: krakowskim, wadowickim, wielickim oraz w Krakowie i Nowym Sączu. Najmniejsze niedobory są prognozowane w powiatach: dąbrowskim, gorlickim, proszowickim i tatrzańskim. Zdarza się też, że zawody prognozowane w jednych powiatach jako deficytowe, w sąsiednich są oceniane jako nadwyżkowe. Na przykład w powiecie brzeskim poszukiwani będą geodeci i kartografowie, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia w sąsiednim powiecie bocheńskim, natomiast terapeuci zajęciowi z powiatu myślenickiego powinni szukać pracy w powiecie limanowskim.

Barometr zawodów to badanie, które zostało przeprowadzone po raz siódmy w województwie małopolskim, a po raz drugi we wszystkich województwach i powiatach w Polsce. Badanie zleciło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Pełne wyniki badania w województwie małopolskim oraz w pozostałych województwach można znaleźć w serwisie internetowym www.barometrzawodow.pl.