Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-08-25 22:00:58 przez system

W tydzień 60 kierowców straciło prawo jazdy

W ciągu ostatniego tygodnia małopolscy policjanci zatrzymali 60 praw jazdy za znaczne przekroczenie prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jest to spowodowane zaostrzeniem przez Sejm 18 maja przepisów ruchu drogowego.

Policjant zatrzyma prawo jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W tym przypadku decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje starosta na okres 3 miesięcy.

Jeżeli dana osoba będzie kierowała pojazdem pomimo wydania takiej decyzji administracyjnej, albo gdy wcześniej za w/w naruszenie prawo jazdy zostało zatrzymane podczas kontroli drogowej, okres administracyjnego zatrzymania prawa jazdy zostaje wydłużony do 6 miesięcy.

Natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
Kierowcy są głównymi sprawcami wypadków – powodują oni niemal 80% wszystkich zdarzeń. Natomiast średnio co 3. wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość.

Konsekwencje prawne niestosowania się do obowiązujących przepisów są dotkliwe, ale znacznie bardziej dotkliwe są – jak pokazują statystyki, konsekwencje utraty życia i zdrowia.

Przekroczenie prędkości, zwłaszcza na obszarze zabudowanym, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa szczególnie dla pieszych poruszających się po tym terenie.