Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-11-14 12:02:28 przez system

Włącz się w obieg

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”, realizuje projekt „Włącz się w obieg”.

Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia ludzi w wieku 15-29 lat, należących do grupy Neet, będących jednocześnie osobami biernymi zawodowo, zamieszkałych w województwie małopolskim (w rozumieniu KC), poprzez trwałe zintegrowanie ich z rynkiem pracy.

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje i odbyć ciekawe szkolenia zawodowe, uzyskać certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności, w obszarze Inteligentnych Specjalizacji, lub staż, odwiedź stronę www.wlaczsie.biuroprojektu.eu.

Sam zdecyduj co wybierasz! Możesz wybrać jedną ze ścieżek:
Ścieżka A – Wdrożeniowa na rynek pracy – tutaj możesz skorzystać z:
• jednorazowego zwrotu kosztów zamieszkania,
• bonu stażowego,
• bonu szkoleniowego,
• job-coachnigu.

Ścieżka B – Przekwalifikująca grupowe kursy zawodowe:
• szkolenia w obszarze „ICT”  Programowanie/Tworzenie aplikacji internetowych,
• szkolenia w obszarze „Zrównoważona Energia”
- Monter Instalacji Pomp Ciepła,
- Mistrz Budownictwa Pasywnego.

Ścieżka C – Uzupełniająca – Indywidualne kursy zawodowe w obszarach lub około obszarach Inteligentnych Specjalizacji
Zapewniane są: stypendium szkoleniowe i stażowe, opłacenie badań lekarskich, szkoleń i egzaminu zewnętrznego, wraz z wydaniem certyfikatów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

www.wlaczsie.biuroprojektu.eu
Telefon: 502 630 515 – Katarzyna Drozd
E-mail: wlaczsiewobieg@biuroprojektu.eu

Biuro projektu:
ul. Świętokrzyska 12,
30-015 Kraków,
Pok. 308.