Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-02-26 00:25:06 przez system

Wadowiccy radni przeciwko ideologii gender

Radni powiatu wadowickiego w przyjętym 24 lutego stanowisku sprzeciwiającym się ideologii gender. „Apelujemy o nieuleganie naciskom ze strony środowisk, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, tworzą nową ideologię gender – brzmi fragment jednogłośnie przyjętej uchwały.

Przyjętej jednogłośnie – lecz tylko przez obecnych na sali, bo 3 radnych lewicy w ogóle nie wzięło udziału w glosowaniu.

W „Stanowisku Rady Powiatu w Wadowicach w obronie konstytucyjnych praw rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii gender” podkreślono, że jednym z zasadniczych założeń ideologii gender jest twierdzenie, że człowiek może w dowolny sposób określać swoją płeć, ponieważ jest ona wyłącznie kwestią kultury i osobistego wyboru.
Takie traktowanie płciowości człowieka zagraża małżeństwu, jako związku kobiety i mężczyzny. Może też doprowadzić do przyznania praw rodzicielskich parom tej samej płci”.

Uchwałę w takiej treści poparło 22 radnych powiatu wadowickiego z klubóws: PiS (był jej inicjatorem), PO, PSL, Wspólny Dom i Lepsza Przyszłość. Trzech radnych SLD nie wzięło udziału w głosowaniu.