Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-05-08 20:34:18 przez system

Wanda Półtawska ciężko poparzona

Dziś do jednego z krakowskich szpitali trafiła Wanda Półtawska. Długoletnia przyjaciółka papieża Jana Pawła II uległa rozległym poparzeniom rąk i twarzy. Jej stan jest ciężki.

Jak podaje Wikipedia Wanda Póltawska urodziła się w 1921 roku w Lublinie. "Doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life. Podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Bliska przyjaciółka Jana Pawła II, obecna przy jego śmierci.

Znana jest korespondencja z 1962, skierowana do włoskiego zakonnika i późniejszego świętego katolickiego Ojca Pio przez arcybiskupa Karola Wojtyłę, z prośbą o modlitwę o uleczenie Wandy Półtawskiej z choroby nowotworowej i późniejsze podziękowanie papieża za skuteczną interwencję. Korespondencja listowna z Janem Pawłem II trwająca aż do jego śmierci stanowiła utajniony materiał dowodowy w procesie beatyfikacyjnym”.

Jedna z autentycznych anegdot opowiada o tym, że przyjaciółka papieża, przyszłego świętego Kościoła Katolickiego, doprowadzała do szału sztywnych, przywiązanych do ceremonii hierarchów Stolicy Apostolskiej, kiedy podczas gościny u Jana Pawła II schodziła w bamboszach na poranną mszę do watykańskiej kaplicy.

„Dzięki przyjaźni i zaufaniu, jakim darzył ją Karol Wojtyła, w listopadzie 2001 mogła poinformować papieża o sprawie arcybiskupa poznańskiego Juliusza Paetza i sytuacji w diecezji poznańskiej, w następstwie czego do Poznania przybyła watykańska komisja, która wysłuchała relacji obu stron”(Wikipedia).

W całej Polsce mają się odbyć modlitwy w intencji wyzdrowienia Wandy Półtawskiej.