Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-03-12 11:59:20 przez system

We władzach Prawicy

Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin zasiądzie w ścisłym Zarządzie Krajowym Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka. W sobotę 7 marca br. w Warszawie odbył się I Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej, na którym przeprowadzono dyskusję programową, zmiany statutowe oraz dokonano wyboru władz Prawicy.

W wystąpieniu programowym Zjazdu Marek Jurek podkreślił, że największym wyzwaniem jakie stoi przed Prawicą Rzeczypospolitej jest naprawienie polskiej polityki. Środkiem do tego jest skreślenie z konstytucji wymogu proporcjonalności wyborów do Sejmu, co pozwoli na wprowadzenie wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych oraz zlikwidowanie publicznego finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Kolejną zasadniczą tezą programową Prawicy jest "ochrona cywilizacji życia i praw rodziny". - Opowiadamy się za wyraźnym potwierdzeniem w konstytucji praw człowieka należnych dzieciom poczętym oraz za uruchomieniem konsekwentnej polityki praw rodziny i solidarności z rodzinami - mówił Przewodniczący Marek Jurek - Konstytucja musi potwierdzać podatkowe prawa rodziny, uznając za dobro społeczne wychowywanie dzieci w rodzinie, które powinno korzystać ze wsparcia państwa. Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej stwierdził, że w dobie kryzysu należy stawiać na rozwój przedsiębiorczości poprzez klasyczne instrumenty. Wśród nich wymienił tani kredyt sprzyjający przedsiębiorcom oraz ulgi podatkowe dla firm tworzących nowe miejsca pracy.

Jak podkreśla Janusz Kwaśniak, członek Zarządu Krajowego partii, a zarazem Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej na okręg tarnowski rozpoczął się proces budowy struktur partii w każdym powiecie — Zatwierdzeni zostali Pełnomocnicy powiatowi Prawicy Rzeczypospolitej w okręgu tarnowskim, powołany został Pełnomocnik ds. związanych z organizacją struktur. Prawica Rzeczypospolitej jest obecna w terenie i otwarta na współpracę. Nawiązując do słów Marka Jurka "Chodźcie z nami", zapraszamy te osoby i organizacje, dla których wartości prawicowe, konserwatywne i chrześcijańskie mają największe znaczenie — mówi Janusz Kwaśniak.

Zapytany o start Prawicy Rzeczypospolitej w wyborach do Parlamentu Europejskiego podkreślił, że Prawica Rzeczypospolitej ma swoich kandydatów w okręgu — Trwają rozmowy i wiele wskazuje na to, że do najbliższych wyborów pójdziemy wspólnie z Naprzód Polsko i PSL Piast. Oficjalna lista kandydatów zostanie podana po zakończeniu rozmów i ewentualnym podpisaniu stosownych porozumień — mówi Kwaśniak.

W Zarządzie Krajowym Prawicy Rzeczypospolitej, Małopolskę obok wójta Gminy Borzęcin reprezentować będzie Wiesław Misztal wieloletni radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Ponadto kilku działaczy Prawicy z okręgu tarnowskiego, w tym kilku kadencyjny radny sejmiku województwa małopolskiego Czesław Kwaśniak, pełnomocnik do spraw związanych z organizacją struktur w okręgu tarnowskim reprezentować będzie okręg w Radzie Naczelnej partii.