Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-04-06 18:04:04 przez system

Weź dotację – załóż żłobek

O tym, jak trudno jest łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi wie każdy rodzic. Rozwiązaniem tego problemu w Małopolsce mogą być dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na chętnych, którzy chcą założyć żłobek czeka ponad 35 mln zł. Jednak na złożenie odpowiednich dokumentów nie zostało już wiele czasu - nabór wniosków kończy się 19 kwietnia.

Z diagnozy sytuacji na małopolskim rynku pracy wynika, że stopa bezrobocia w naszym regionie sukcesywnie się obniża. Statystyki pokazują jednak, że to kobiety są mniej aktywne zawodowo. Ta sytuacja związana jest z kilkoma czynnikami, zwłaszcza z trudnościami w łączeniu przez nie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Rozwiązaniem tego problemu, a tym samym impulsem do powrotu matek na rynek pracy może być większa dostępność do placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3. Na początku tego roku w Małopolsce funkcjonowało ich 281. Oferowały w sumie ponad 7 tysięcy miejsc. To jednak wciąż za mało w stosunku do rosnącej w naszym regionie liczby dzieci do lat 3 i prognozowanego w perspektywie 2025 roku wzrostu liczby ludności.

Z pomocą młodym rodzicom przychodzą Fundusze Europejskie i możliwości, jakie dają w ramach konkursu na „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”. O dotacje unijne będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy i pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia), partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. W naborze, który rozpoczął się pod koniec marca do rozdysponowania jest ponad 35 mln zł.

Na co będzie można przeznaczyć te środki? Po pierwsze - na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych. Po drugie – na rozbudowę istniejących już placówek, zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze będzie można spożytkować na zakup i montaż nowego wyposażenia np. placów zabaw czy pomocy naukowych. Z tych środków prowadzący placówki będą także mogli sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi, a więc m.in. koszty wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu, koszty żywienia dzieci oraz inne wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Wnioski w trwającym naborze można składać do 19 kwietnia.

Więcej informacji na stronie: www.fundusze.malopolska.pl