Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-01-29 19:34:00 przez eb

Weź udział w Europejskim Forum Rolniczym 2020

Rozpoczęła się rejestracja uczestników trzeciej edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Jedno z największych wydarzeń w branży rolno-spożywczej odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 w Centrum G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa. W programie Forum m.in. debata z Januszem Wojciechowskim – Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE nt. wyzwań i priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej.

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Dwie ostatnie edycje Forum zgromadziły blisko 5000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Rejestracja otwarta do 16 marca

Aby wziąć udział w Europejskim Forum Rolniczym należy zarejestrować się przez stronę internetową www.forum-jasionka.pl. Rejestracja przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie uczestnik wypełnia stosowny formularz rejestracji, a następnie potwierdza swoją tożsamość poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, otrzymanego drogą e-mailową. W drugim etapie zgłoszenie jest weryfikowane przez biuro organizatora Forum, a na wcześniej podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa. Udział w Forum jest bezpłatny. Identyfikatory upoważniające do wejścia będzie można odebrać w rejestracji przed rozpoczęciem Forum. Liczba miejsc jest ograniczona.

Najważniejsze wydarzenia:
W ramach 3. edycji Forum zaplanowano m.in. debaty z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki, obejmujące najważniejsze zagadnienia dot. rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej w 2020 roku. Dyskusjom towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy wydarzenia będą mogli także zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Tematy Forum w 2020 roku:
Europejskie Forum Rolnicze tradycyjnie rozpocznie debata nt. wyzwań i priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem, m.in. Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz przedstawicieli krajów UE.

W agendzie trzeciej edycji wydarzenia nie może zabraknąć dyskusji nt. dostosowania rolnictwa do zmian klimatycznych – jednego z głównych celów stawianych przed nową WPR. W ramach debaty nt. zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych międzynarodowe grono ekspertów zaprezentuje m.in. dobre praktyki oraz technologie stosowane w ich krajach, mające na celu efektywne wykorzystanie wód gruntowych, stojących oraz opadowych dla celów rolniczych.

Tematy Europejskiego Forum Rolniczego to również cyfryzacja rolnictwa i obszarów wiejskich, najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie ochrony roślin oraz szanse dla rolnictwa płynące z rosnącego popytu na produkty żywnościowe w krajach spoza UE.

Europejskie Forum Rolnicze 2020 odbędzie się w dn. 20-21 marca 2020 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa. Organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.