Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-26 02:41:23 przez system

Więcej za działkę

Ponad 2,5 tysiąca działek będzie wykupionych pod autostradę A4 na odcinku Szarów-Tarnów. Właściciel, który dobrowolnie wyda nieruchomość do 12 marca, otrzyma o 5 proc. wyższe odszkodowanie za przejętą działkę. Rozpoczynają się wykupy gruntów pod autostradę A4 na odcinku Szarów-Tarnów.

Działki przeszły na własność Skarbu Państwa na mocy decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego, która została podtrzymana przez ministra infrastruktury. 10 lutego decyzja stała się ostateczna. Właściciele do 12 marca mają czas na dobrowolne wydanie nieruchomości. Ci, którzy zdążą złożyć stosowne oświadczenie w wyznaczonym terminie, mogą liczyć na podwyższenie odszkodowania o 5 proc w stosunku do oszacowanej wartości nieruchomości. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda na podstawie wyceny rzeczoznawców wybranych w drodze zamówienia publicznego. Odszkodowanie wypłacane jest przez wojewodę ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od wyceny można się odwoływać do ministra infrastruktury. Osoby, które chcą dobrowolnie wydać działkę, muszą złożyć oświadczenie o wydaniu nieruchomości. Oświadczenia o wydaniu nieruchomości należy składać osobiście bądź listownie (liczy się data stempla pocztowego) w jednej z następujących instytucji:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
  • Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków,
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
  • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Aleja Solidarności 3/9, 33-100 Tarnów.

Wzór oświadczenia dostępny jest w każdej z tych instytucji oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod nr tel. 012-39-21-432.