Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-12 15:12:55 przez system

Wieliccy radni głosują elektronicznie

XXII sesja Rady Powiatu Wielickiego przejdzie do historii jako pierwsza sesja, podczas której zastosowano elektroniczny system głosowania. Było to możliwe dzięki uruchomieniu platformy internetowej e-rada.

Za jej pomocą radni otrzymują projekty uchwał na sesje, mają dostęp do protokołów z obrad rady i komisji oraz innych ważnych dokumentów, mogą zamieszczać ogłoszenia czy też wymieniać korespondencję między sobą.

- Uruchomienie platformy e-rada ma na celu usprawnienie funkcjonowania Rady Powiatu Wielickiego oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania. Dzięki jej wprowadzeniu zostały wyeliminowane tradycyjne formy przygotowywania materiałów na sesję, czyli drukowanie projektów uchwał, kserowanie ich i wysyłka do radnych. Sama też sesja wyglądała zupełnie inaczej – wyjaśnia wicestarosta wielicki Mirosław Mrozowski.

Obrady rozpoczęły się od wyświetlenia listy obecności na ekranie. Każda zalogowana do systemu osoba „zaświeciła na zielono”. Podobnie było z projektami uchwał czytanych z tabletów, które zastąpiły stosowane dotychczas ich papierowe wersje. Gdy następowało głosowanie pojawiały się na ekranie nazwiska radnych, przy każdym informacja jak głosował, zsumowane zaś wyniki wraz z procentowym rozłożeniem głosów obok.

Platformę internetową e-rada opracowali informatycy Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Oni też są autorami przygotowanego na potrzeby urzędu BOU Center pełniącego rolę wewnętrznego systemu komunikacji w starostwie.