Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-07-18 05:46:16 przez system

Wielickie święto

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce zaprasza w niedzielę 8 czerwca w godz. 9.30 do 18 do Zamku Żupnego w Wieliczce na Święto Soli, które w tym roku będzie obchodzone pod tytułem ?Sól dziedzictwem Europy?. Program imprez zapowiada się dość interesująco.

Szczegółowy program imprezy przedstawia się nastepująco: pokazy plenerowe:
- dawne rzemiosła
- stoiska producentów i dystrybutorów soli oraz uzdrowisk solankowych
- "Warzenie przez rz"
- "Zjazd u liny"
- lepienie glinianej solniczki
- warsztaty edukacyjne dla dzieci
- "Kosz z solą"
- konkursy rodzinne
- koncerty (m.in. piosenka francuska) pokazy multimedialne:
- najstarsze filmy o kopalni soli w Wieliczce
- starania o wpisanie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w 1978 r.
- prezentacja Królewskiej Saliny w Arc-et-Senans (Francja) - na liście UNESCO od 1982 r. wystawy:
"Krzemień, węgiel, sól — kształty ukryte"
"W linach nasza nadzieja" (ekspozycja podziemna) inscenizacja:
Pierre Berniard: Observations sur les mines de sel de Wieliczka en Pologne faites en Mois de Mars 1775 (Postrzeżenia nad kopalniami soli w Wieliczce…) “Journal de Phisique" Paris 1780.