Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-11-13 14:46:27 przez system

Wieliczka: inauguracja "kopert życia"

12 listopada Wieliczka zainaugurowała ciekawą inicjatywę skierowaną do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz uzależnionych od pomocy innych.

Zainteresowani mieszkańcy zostaną wyposażeni w Koperty Życia, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Na podstawie kwestionariusza przygotowuje się informację na temat stanu swojego zdrowia: chorób, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów.

Tak przygotowana informacja jest ważna rok, po roku (lub w miarę potrzeb) powinna być aktualizowana. Wypełniony kwestionariusz w plastikowej kopercie umieszcza się w lodówce. Na lodówce należy przykleić naklejkę „Tu jest koperta życia”.

Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacje