Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-12-31 11:52:00 przez system

Wieliczka: rusza rewitalizacja centrum

29 grudnia w Krakowie burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara podpisali umowę, dotyczącą dofinansowania projektu: Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczki. Całkowita wartość projektu wynosi 19 mln złotych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę i ponowne zagospodarowanie najistotniejszych przestrzeni w mieście: Rynku Górnego, Pl. Kościuszki, Pl. Skulimowskiego oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie wymienionych miejsc a także m.in. ulic Daniłowicza, Górsko, Kilińskiego, Zamkowej.
Atrakcyjne i historyczne miejsca z nowym obliczem stanowić będą bogatą ofertę dla turystów przybywających z całego świata w celu zwiedzania Kopalni, jak również mieszkańców miasta. Powiązanie komunikacyjne obleganego Szybu Daniłowicza i planowanego do udostępnienia Szybu Regis z Rynkiem Górnym i Pl. Kościuszki oraz istniejące zabytki wielickie, nowe wnętrza urbanistyczne, ważne punkty istniejących i zasypanych szybów kopalnianych wytyczą interesującą i malowniczą trasę turystyczną.

Koncepcja zagospodarowania Rynku zakłada utworzenie zorganizowanej przestrzeni nadając jej charakter reprezentacyjny, podnoszący prestiż miasta oraz stworzenie miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców i turystów. Dominującym budynkiem Rynku jest Pałac Przychockich. Powstały pomiędzy biegami schodów mały dziedziniec, zagospodarowany zostanie jako miejsce wypoczynku z fontanną w centralnym punkcie. Projekt obejmuje swym zakresem również podświetlenie Rynku, iluminację fontanny i wyposażenie w małą architekturę.
Rewitalizacja centrum miasta obejmuje również zagospodarowanie Pl. Skulimowskiego oraz Pl. Kościuszki zlokalizowanego przy zabytkowym Szybie Regis. Zakres zagospodarowania placów obejmuje wymianę nawierzchni, rekompozycję zieleni oraz wyposażenie w małą architekturę oraz fontanny.

Remontem objęte zostaną ciągi komunikacyjne zlokalizowane w obszarze rewitalizacji wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, chodnikami i krawężnikami. Odnowa centrum miasta podniesie standard najważniejszych przestrzeni publicznych, poprawi ich dostępność i bezpieczeństwo poruszania się (likwidacja barier architektonicznych, likwidacja ubytków w nawierzchni, oświetlenie).