Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-09-09 01:43:48 przez system

Wieliczka: Wizyta starosty monachijskiego

Poznaniu przedstawicieli samorządu powiatowego, specyfiki samego powiatu oraz nakreśleniu planów współpracy służyła wizyta w powiecie wielickim starosty monachijskiego. Johanna Rumschöttel, która szefuje powiatowi monachijskiemu od kwietnia tego roku, odwiedziła Starostwo Powiatowe w Wieliczce po raz pierwszy.

Johanne Rumschöttel powitał starosta wielicki Jacek Juszkiewicz wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Wielickiego Wiesławem Bobowskim oraz członkami Zarządu Powiatu Wielickiego: Aleksandrą Ślusarek i Markiem Burdą. - Witam w Królewskim Górniczym Mieście Wieliczka, stolicy powiatu, który podobnie jak samo miasto jest szczególny - powiedział Jacek Juszkiewicz, który w prezentacji multimedialnej noszącej tytuł "Powiat Wielicki - perła wśród powiatów" przybliżył specyfikę ziemi wielickiej.

Dalsza część spotkania w starostwie poświęcona była omówieniu zaplanowanych na ten rok projektów partnerskich. Pierwszym z nich jest wizyta radnych w powiecie monachijskim. - Wyrażam zadowolenie, że Rada Powiatu Wielickiego będzie miała okazję być w Monachium. Pięćdziesiąt procent jej składu nie zna struktur powiatu monachijskiego. Ich poznanie pozwoli lepiej zrozumieć uwarunkowania i wypracować plan dalszej współpracy powiedział Wiesław Bobowski. Przewodniczący rady zaproponował zapoznanie się radnych z dorobkiem kulturowym Bawarii, a następnie spotkania członków rad w grupach roboczych. Dotyczyłyby one: oświaty, sportu i młodzieży, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ekologii, a także turystyki i kultury. - Tego typu spotkania mogłyby się odbywać na przemian w Monachium i w Wieliczce co dwa lata. Natomiast grupy robocze zbierałyby się w miarę potrzeb - stwierdził Wiesław Bobowski.

Kolejnymi przedsięwzięciami są konferencja "Kobiety kształtują społeczeństwo", którą omówiła Aleksandra Ślusarek oraz wystawa artystów "Dialog. Oto ja… Poznajmy się!" w Monachium.

Rozmowy objęły również przyszłe projekty. Propozycje związane z oświatą oraz sportem przybliżył Marek Burda. - W przypadku pierwszej chodzi o poznanie struktury szkolnictwa w powiecie monachijskim i wypracowaniu podstaw do współpracy pomiędzy szkołami. Analogiczna sytuacja dotyczy sportu - powiedział Marek Burda, który zasygnalizował zamiar zorganizowania w powiecie wielickim wzorowanej na Olimpiadzie Młodzieżowej Powiatu Monachijskiego spartakiady młodzieży, z udziałem miast partnerskich gmin wchodzących w skład powiatu wielickiego.

W tym kontekście pojawił się również temat współpracy młodzieżowych rad obu powiatów, a także forum gospodarcze. - To tylko niektóre z propozycji, które w późniejszym czasie zostaną zaprezentowane szczegółowo. Poprzez ich realizację chcielibyśmy nadać naszemu partnerstwu nową jakość — podsumował starosta Jacek Juszkiewicz. - Także z naszej strony jest dążenie do oparcia naszej współpracy na nowych podstawach. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze krótki rozbieg, dlatego cenne są tego typu wskazówki, ponieważ mówią one o oczekiwaniach, którym postaramy się sprostać - powiedziała starosta Johanna Rumschöttel.

Kolejnym punktem wizyty była prezentacja powiatu wielickiego. Johanna Rumschöttel zwiedziła Zamek Królewski w Niepołomicach, gdzie spotkała się z burmistrzem Niepołomic Stanisławem Kracikiem. Odwiedziła następnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gruszkach, którego działalność wspiera powiat monachijski. Zwiedziła dom Tadeusza Kantora w Hucisku oraz kościół św. Sebastiana w Wieliczce, a także wysłuchała koncertu organowego Romana Peruckiego, który odbył się w ramach II Festiwalu Muzyki Dawnej. Na zakończenie pobytu w powiecie delegacja niemiecka spotkała się ponownie z przedstawicielami Powiatu Wielickiego. W spotkaniu wziął udział również burmistrz Wielicki Artur Kozioł.

  • Jestem pod wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłam. Usiadłam w starostwie do stołu z obcymi sobie ludźmi i trudno było od niego odejść, bo tematy rozmów nie zostały jeszcze wyczerpane. To pokazuje, jak bardzo nas ta wizyta zbliżyła i jak wiele mamy wspólnego - stwierdziła Johanna Rumschöttel. - Ujęła mnie tradycyjna polska gościnność, o której tyle słyszałem. Dzisiejszy dzień przekonał mnie ile w tym powiedzeniu jest prawdy. Dlatego cieszę się z naszego partnerstwa i współpracy - dodał wicestarosta monachijski Christoph Göbel.