Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-01-29 20:15:21 przez system

Wietnamczycy w chłodni

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, podczas realizacji czynności służbowych w miejscowości Czarna Góra zatrzymali 3 obywateli Wietnamu. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacją, ukryci w samochodzie ciężarowym typu chłodnia.

W trakcie rutynowej kontroli niepokój funkcjonariuszy wzbudziła pomniejszona przestrzeń ładunkowa pojazdu. Podejrzenia potwierdziły się po częściowym demontażu ścianki, za którą kierujący pojazdem obywatel Polski ukrył trzech nielegalnych imigrantów.

Dalszy demontaż pojazdu umożliwił mężczyznom opuszczenie ciasnej skrytki pojazdu, w której cała trójka została umieszczona - prawdopodobnie na terytorium Rumunii. W trakcie czynności okazało się, iż jeden z zatrzymanych Wietnamczyków posiada kartę pobytu, uprawniającą do pobytu w Rumunii. Cudzoziemiec ten został pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia Polski i wyjazdu do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt.

Dwóch pozostałych obywateli Wietnamu oświadczyło, że żaden z nich nie chce skorzystać z ochrony międzynarodowej w Polsce. W związku z tym zostali oni umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, do czasu zakończenia postępowania w sprawie zobowiązania do opuszczenia terytorium Polski.

Wietnamczycy poddali się dobrowolnie karze w trybie art. 335 kpk w wymiarze ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Natomiast 38 - letni Polak odpowie za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej 3 obywatelom Wietnamu. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Dodatkowo wobec niego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

tekst i zdjęcie z http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/