Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-01-17 17:26:34 przez system

Więźniowie porządkowali cmentarze wojenne

Ponad stu więźniów w ubiegłym roku skierowała do pracy małopolska Służba Więzienna. Więźniowie pracowali przy porządkowaniu cmentarzy wojennych, wykonywali prace remontowe w budynkach administracji i służb na terenie województwa. 15 skazanych wykosiło również 45 km wałów przeciwpowodziowych w powiecie tarnowskim.

W ramach porozumienia zawartego między wojewodą małopolskim a Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Krakowie 60 więźniów wykonywało prace na małopolskich cmentarzach wojennych i w miejscach pamięci narodowej. Porządkowane były m.in. groby w Tarnowie, Pleśnej, Racławicach, Wadowicach, Nowym Sączu, Ryglicach, Radłowie, Ciężkowicach i Wojniczu – w sumie kilkanaście miejsc. Pracowali tam więźniowie z zakładów karnych w Tarnowie, Tarnowie-Mościcach, Krakowie-Nowej Hucie, Nowym Sączu, Nowym Wiśniczu i Wadowicach.

47 skazanych pracowało natomiast w budynkach administracji i służb. Więźniowie remontowali m.in. komisariaty policji w Trzebini, Tarnowie czy Oświęcimiu. Wykonywali też prace remontowe i porządkowe w budynkach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Skazani pracowali również na rzecz ochotniczych straży pożarnych, m.in w Choczni. Wszystkie te prace wykonywali więźniowie z zakładów karnych w: Nowym Sączu, Tarnowie, Tarnowie–Mościcach, Trzebini, Wadowicach oraz z Aresztu Śledczego w Krakowie–Podgórzu oraz Aresztu Śledczego w Krakowie.

Służba Więzienna współpracowała także Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Tarnowie skierowali do prac 15 skazanych, którzy w sumie wykosili 45 km wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu tarnowskiego.

W tym roku planowane jest dalsze zatrudnianie osadzonych do porządkowania grobów i cmentarzy wojennych. Ponadto planuje się również skierowanie więźniów do prac przy remoncie cmentarza wojennego nr 123, na wzgórzu Pustki w Łużnej. W ramach tego projektu m. in. skazani wykonają w więziennych stolarniach drewniane krzyże i zamontują je później na cmentarzu.

W całym okręgu krakowskim Służby Więziennej znajduje się 11 zakładów karnych i aresztów śledczych. Z tych jednostek Służba Więzienna kieruje miesięcznie ok. 500 osadzonych do wykonywania prac publicznych oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego i tych, które realizują cele charytatywne – głównie jednostek samorządowych, domów pomocy społecznej, instytucji kultury, sportu i rekreacji, fundacji i stowarzyszeń. Grupa ta miesięcznie wykonuje nieodpłatnie prace przekraczające nawet 50 tysięcy godzin.