Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-02-20 15:51:36 przez system

Wizyta ministrów w Małopolsce

W poniedziałek Małopolski Urząd Wojewódzki gościł ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu w Ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. Ministrom towarzyszył wojewoda małopolski Józef Pilch.

Wśród przedstawionych podczas konferencji prasowych tematów znalazły się m.in.: program Rodzina 500 plus, polityka społeczna i polityka senioralna, a także przygotowania wojewódzkich programów rozwoju obszarów wiejskich, które mają określać potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa w poszczególnych regionach.
- Cieszę się, że pan minister zaczął od naszego województwa. Bo Małopolska to dobre województwo, która pokazało, jak wspaniale można realizować program Rodzina 500 plus, które odwiedza i przede wszystkim sprawdza funkcjonowanie rządowego przedsięwzięcia – powiedział Józef Pilch. – Są też inne programy, prowadzone przez ministerstwo – z zakresu działań prorodzinnych, opieki społecznej i polityki senioralnej.

  • Jestem tutaj, aby zrobić podsumowanie po prawie rocznym okresie programu Rodzina 500 plus. Dane w skali całego kraju oceniane są jako bardzo dobra realizacja. W województwie małopolskim ponad 360 tysięcy dzieci skorzystało z dofinansowania w ramach programu. W 2016 zostało wypłacone ponad 1 mld 600 mln złotych – mówił sekretarz stanu Stanisław Szwed. – Rodzina 500 plus ma dwa cele: pierwszym jest wsparcie materialne rodzin, drugim – zmniejszenie wskaźnika ubóstwa. Dzięki Rodzinie 500 plus widać, że w ostatnim czasie ten wskaźnik wyraźnie zmalał.
    Stanisław Szwed przybliżył też dodatkowe zalety wprowadzenia programu:

  • Dobrze prezentują się dane demograficzne, które do nas spływają, oraz prognozy dot. urodzeń. Świadczą one o tym, że mamy wzrost urodzeń dzieci. Dane dot. zwalniania się i bierności zawodowej kobiet utrzymują się na podobnym poziomie. Nie odnotowaliśmy wzrostu liczby osób, które zwalniają się z pracy z powodu udziału w programie. Dzięki zatrudnieniu osób na umowy o pracę, które pracują przy programie, zmniejszyło się bezrobocie. Rodziny otrzymane środki przeznaczają na wakacje, na ferie, część jest oszczędzanych. Jesteśmy zadowoleni z Programu Rodzina 500 plus. W budżecie państwa na ten cel w tym roku zostało zagwarantowane 23 mld złotych – dodał Stanisław Szwed.

  • W Małopolsce około połowa dofinansowań była także na pierwsze dziecko w rodzinie. Ważne jest też zdementowanie informacji dot. marnotrawienia i wypłacenia środków w postaci materialnej. W Małopolsce wynosi on 0,01‰ – powiedział Jacek Kowalczyk, dyrektor wydziału polityki społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
    Sekretarz stanu powiedział, że podczas swojego spotkania z ośrodkami pomocy społecznej zostanie poruszona tematyka programu Maluch oraz Senior Plus.

Podczas drugiej konferencji prasowej minister Krzysztof Jurgiel przedstawił priorytety Ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi na rok 2017 w aspekcie Programu działań Ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi na lata 2015-2019.
Program działań MRiRW na rok 2017 liczy 7 obszarów:
wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa (liczący 3 priorytety),
konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwa żywności (10 priorytetów),
rozwój obszarów wiejskich (4 priorytety),
polityka społeczna (2 priorytety),
instytucje, administracja, programowanie i finansowanie (3 priorytety),
edukacja i wiedza na obszarach wiejskich (3 priorytety),
gospodarka ziemią i nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (1 priorytet),
instytucje podległe i nadzorowane (2 priorytety).
- To są te działania, które robiliśmy, i które na terenie województw chcemy dalej realizować – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

W ramach spotkania pod hasłem „Wzmacniamy polskie rolnictwo” w dyskusji z dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi i jej mieszkańców z terenu województwa małopolskiego oraz z rolnikami wzięli udział: minister Krzysztof Jurgiel, wojewoda małopolski Józef Pilch, wicewojewoda Piotr Ćwik, poseł na Sejm RP Jan Duda oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.